Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 16/2017 – zakres czynności: pielęgniarskie / położnej w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych    (Nr 16/2017): – zakres czynności: pielęgniarskie / położnej Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału XI.7. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 16/2017, rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień 19.12.2017 roku. Przesuniecie rozstrzygnięcia 16-2017

Czytaj dalej...

„JAK ZAPOBIEGAĆ ODLEŻYNOM” – praktyczne warsztaty

„Szpitale Pomorskie” sp. z o.o. zapraszają na praktyczne warsztaty „Jak zapobiegać odleżynom” – spotkanie dedykowane członkom rodzin i osobom opiekującym się w domu osobami przewlekle chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi. Warsztaty odbędą się w środę, 20 grudnia 2017 r., o godz. 12.00 w Szpitalu Morskim im. PCK (ul. Powstania Styczniowego 1, budynek nr 5, sala konferencyjna na parterze). Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstają odleżyny, gdzie powstają najczęściej, jak pielęgnować skórę i miejsca narażone na powstanie odleżyn oraz

Czytaj dalej...

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert nr 15/2017 – zakres czynności: pielęgniarskie w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

                              Gdynia, 13.12.2017 r. OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych                                                 (Nr 15/2017): – zakres czynności: pielęgniarskie. Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia, uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału XI.7. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 15/2017 rozstrzygnięcie konkursu ofert zostaje przesunięte na dzień 19.12.2017 roku. Przesuniecie rozstrzygniecia 15-2017

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 1/C/2017 w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla lokalizacji Szpitali Pomorski Sp. z o.o. w: Gdyni obejmującej obszar: Miasta Gdyni dzielnice: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Obłuże, Oksywie, Pogórze, Kosakowo – powiat pucki – Wejherowie obejmującej obszar: powiat wejherowski bez Rumii, Redy, Łęczyc.

ogloszenie SWKO zalacznik_6

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIE

Gdynia, dnia  12.12.2017r.   O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, CPV 85141200-1 – usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA MEDYCZNEGO w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-2 Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny) na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

Gdynia, dnia 08.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres od dnia

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 8.12.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 7.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 na okres od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Czytaj dalej...