Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 9/2017

OGŁOSZENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Nr 9/2017): – zakres czynności: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy. przesuniecie rozstrzygniecia 9_2017 Źródło: Dział Kadr

Czytaj dalej...