OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dotyczy ogłoszenia z dnia 13.11.2017 r. – postępowanie konkursowe nr 14/2017/W Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 30.10.2017r. – działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2016r., poz. 1638 ze zm.) oraz zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w następujących zakresach świadczeń:   III.1. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu pielęgniarskiego przez pielęgniarki w Oddziale

Czytaj dalej...