Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 1/C/2017 w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla lokalizacji Szpitali Pomorski Sp. z o.o. w: Gdyni obejmującej obszar: Miasta Gdyni dzielnice: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Obłuże, Oksywie, Pogórze, Kosakowo – powiat pucki – Wejherowie obejmującej obszar: powiat wejherowski bez Rumii, Redy, Łęczyc.

ogloszenie SWKO zalacznik_6

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIE

Gdynia, dnia  12.12.2017r.   O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, CPV 85141200-1 – usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA MEDYCZNEGO w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-2 Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny) na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

Gdynia, dnia 08.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres od dnia

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 8.12.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 7.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 na okres od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

Gdynia, dnia 07.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres od dnia

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dotyczy ogłoszenia z dnia 13.11.2017 r. – postępowanie konkursowe nr 14/2017/W Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 30.10.2017r. – działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2016r., poz. 1638 ze zm.) oraz zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w następujących zakresach świadczeń:   III.1. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu pielęgniarskiego przez pielęgniarki w Oddziale

Czytaj dalej...

W Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie pierwszy na Pomorzu bank mleka kobiecego

Już wkrótce w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni powstanie jedyny na Pomorzu bank mleka kobiecego – placówka, która umożliwiać będzie karmienie naturalnym pokarmem noworodki i niemowlęta, które z przyczyn medycznych lub losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy. Na stworzenie tego miejsca „Szpitale Pomorskie sp. z o.o.” otrzymają blisko 415 000 zł dotacji ze środków Ministerstwa Zdrowia.   Środki na ten cel pozyskane zostały z programu profilaktyki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej służący wykonaniu programu kompleksowego wsparcia dla

Czytaj dalej...