Nowy przyspieszacz liniowy (akcelerator) w Zakładzie Teleradioterapii

Dnia 24.05.2017r. odbyła się uroczystość oddania do użytku przyspieszacza liniowego (akceleratora).

W ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych „Doposażenie zakładów radioterapii w Polsce na 2016 r.” Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. otrzymały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Zdrowia na zakup akceleratora. Całkowity koszt instalacji akceleratora: 8.263.680 zł, dofinansowanie z MZ: 6.715.000 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego: 1.500.000 zł. W marcu aparat przeszedł niezbędne testy. Pacjenci korzystają z radioterapii przy użyciu aparatury od 20 kwietnia 2017 r.

Zakup akceleratora był konieczny z uwagi na fakt, iż najstarszy wykorzystywany akcelerator został wyprodukowany w 2006 r. (nie spełnia on 10 letniego kryterium wiekowego). Coraz częstsze awarie spowodowane starzeniem się elementów powodowały przestoje aparatu i wydłużenie kolejki oczekujących na leczenie Chorych. Akcelerator ten nie posiadał wielu opcji (np. CBCT, bramkowania oddechowego) co ograniczało możliwość nowoczesnej terapii dla Pacjentów.

Łącznie Szpital posiada 3 akceleratory.