Hematologia w redłowskim szpitalu

Utworzenie trzeciego w województwie pomorskim ośrodka hematologii i transplantologii szpiku w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni to cel Zarządu Spółki „Szpitale Pomorskie”, który chce by z terapii hematologii onkologicznej mogło korzystać ok. 450 osób rocznie. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu tego projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Uroczyste podpisanie umowy przyznające unijne wsparcie, z udziałem marszałków Wiesława Byczkowskiego i Pawła Orłowskiego, odbyło się 3 sierpnia br. w Szpitalu im. PCK w Gdyni.

Projekt pn. „Zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii w Szpitalach Pomorskich Sp. z o.o.” o wartości 9,12 mln zł, unijne dofinansowanie 7,752 mln zł, budżet samorządu województwa pomorskiego – 1 mln zł, zaś środki własne szpitala – 368 000 zł.

– Zdrowie mieszkańców Pomorza jest dla nas priorytetem, co widać w skali zaangażowanych przez Samorząd Województwa Pomorskiego środków przeznaczonych na infrastrukturę szpitali, ich informatyzację czy zakup nowoczesnego sprzętu – podkreśla wicemarszałek Paweł Orłowski.

– W ciągu ostatnich dwudziestu lat dokonał się istotny postęp w rozpoznawaniu i leczeniu nowotworów hematologicznych – mówi Dariusz Nałęcz, wiceprezes Zarządu „Szpitali Pomorskich”.  – Zastosowanie nowoczesnych technik immunologicznych i genetycznych pozwoliło na lepsze poznanie powstawania tych nowotworów, przyczyniając się jednocześnie do dynamicznego rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych, poprawy wyników leczenia i wydłużenia czasu przeżycia chorych.

W ramach projektu przewidziano m.in.:

– rozbudowę pawilonu nr 2 na potrzeby nowopowstałego Oddziału Hematologii o powierzchni 350 m2; utworzenie oddziału w pełni izolowanego o podwyższonej czystości powietrza z salami dwuosobowymi z własnymi łazienkami dla 10 chorych oraz salami izolacyjnymi jednoosobowymi dla 5 chorych, z klimatyzacją i filtracją powietrza HEPA.

– zakup wyposażenia medycznego dla Oddziału Hematologii: łóżka specjalistyczne – 10 szt., kardiomonitory, pulsometry, EKG, defibrylator, pompy infuzyjne, pompy do żywienia dojelitowego, ssak, łóżka specjalistyczne, pompy PCA, Ramie C, USG;

– zakup sprzętu medycznego do Banku komórek, m.in: separator komórkowy, zamrażarka z ciekłym azotem, komora Laminarna, zgrzewarka do sterylnego łączenia drenów, itp.

– zatrudnienie odpowiedniej kadry i zakup odpowiedniego wyposażenia dla Oddziału Hematologii i Banku Krwi,

– szkolenia, kursy, studia podyplomowe dla personelu oddziału.