Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 9/2017

OGŁOSZENIE
O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

(Nr 9/2017):

– zakres czynności: świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.

przesuniecie rozstrzygniecia 9_2017

Źródło: Dział Kadr