ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY W SPECJALISTYCZNYM SZPITALU ZAKAŹNYM W GDAŃSKU

Zapewniamy stacjonarną opiekę z pielęgnacją i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych, które przebyły leczenie szpitalne, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności nie mają możliwości samodzielnego funkcjonowania oraz wymagają opieki personelu medycznego.

 

 

Nasze świadczenia w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
1. Zdrowotne:
• pielęgnacja ( wynikająca z diagnozy pielęgniarskiej ),
• rehabilitacja,
• leczenie farmakologiczne,
• diagnostyczne (podstawowe badania laboratoryjne ),
• terapia zajęciowa.

2. Wsparcie psychologiczne.

3. Potrzeby bytowe:
• zakwaterowanie,
• wyżywienie,
• utrzymanie czystości,
• zapewnienie możliwości kontaktu z bliskimi,
• realizowanie potrzeb kulturalnych i religijnych.

Oprócz zespołu profesjonalistów z różnych dziedzin odznaczamy się szczególną atmosferą naszego Zakładu, która udziela się naszym pacjentom.

Naszym celem jest:
• poprawa stanu zdrowia,
• zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
• aktywizacja i usprawnianie ruchowe,
• zapewnienie bezpieczeństwa i opieki,
• uzyskanie maksymalnej samodzielności

Schorzenia kwalifikujące się do objęcia opieką w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym:
1. Neurologiczne:
• przebyte udary mózgu,
• choroby naczyń mózgowych,
• zespoły psychoorganiczne,
• SM ( stwardnienie rozsiane ),
• Altzheimer,
• Parkinson,
• uszkodzenia rdzenia kręgowego.

2. Przewlekłe, postępujące choroby mięśni i stawów.

3. Opieka po skomplikowanych złamaniach i urazach.

Kontakt sekretariat:
Gdańsk, ul. Smoluchowskiego 18
tel. 58 341 40 41 wew. 231
e – mail: zol @pcchz.pl
www.pcchz.pl

KIEROWNIK:
tel. 58 341 40 41 wew. 230