Ogłoszenie – konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiochirurgii

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

  1. Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 11/2017

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII

– ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie).

Szczegóły i załączniki:

  1. SWKO 11.10.2017
  2. Ogłoszenie konkursu październik 2017-kardiochirurgia
  3. Formularze ofertowe – kardio
  4. Formularz ofertowy kardio – Załacznik nr 2
  5. Załącznik nr 3 do SWKO