OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Dotyczy ogłoszenia z dnia 13.11.2017 r. – postępowanie konkursowe nr 14/2017/W

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. w Gdyni z dnia 30.10.2017r. – działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j.Dz.U.2016r., poz. 1638 ze zm.) oraz zgodnie ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W informuje o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego w następujących zakresach świadczeń:

 

III.1. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu pielęgniarskiego przez pielęgniarki w Oddziale kardiochirurgii

 

Złożono 5 ofert:

 1. Oferta nr 19 – Halina Smolarczyk, ul. Górnicza 20A, lok. 6, 81-572 Gdynia
 2. Oferta nr 20 – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Plottke, ul. Władysława Jagiełły nr 3B, lok. 15, 80-189 Gdańsk
 3. Oferta nr 21 – Barbara Lis, ul. Kornela Makuszyńskiego 9D, lok. 3, 81-595 Gdynia
 4. Oferta nr 22 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Kusz, ul. Warszawska nr 22, lok 62, 89-500 Tuchola
 5. Oferta nr 23 – Robert Nowak Usługi Pielęgniarskie, ul. Łanowa 11 A, lok. 16, 89-600 Chojnice

 

Wszystkie oferty spełniały wymagania konkursu i zostały wybrane otrzymując następującą punktację:

 

 1. Oferta nr 19 – Halina Smolarczyk, ul. Górnicza 20A, lok. 6, 81-572 Gdynia – 85 pkt
 2. Oferta nr 20 – Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska Małgorzata Plottke, ul. Władysława Jagiełły nr 3B, lok. 15, 80-189 Gdańsk – 100 pkt
 3. Oferta nr 21 – Barbara Lis, ul. Kornela Makuszyńskiego 9D, lok. 3, 81-595 Gdynia – 82 pkt
 4. Oferta nr 22 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Kusz, ul. Warszawska nr 22, lok 62, 89-500 Tuchola – 85 pkt
 5. Oferta nr 23 – Robert Nowak Usługi Pielęgniarskie, ul. Łanowa 11 A, lok. 16, 89-600 Chojnice – 85 pkt

 

III.2. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu pielęgniarskiego przez pielęgniarkę w Oddziale kardiochirurgii wraz z kierowaniem pracą Pielęgniarek Oddziału kardiochirurgii

 

Złożono 1 ofertę:

 1. Oferta nr 18 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Bogumiła Główczyńska, ul. Ametystowa nr 5, lok. 3, 80-180 Gdańsk

 

Oferta spełnia wymagania konkursu i została wybrana otrzymując następującą punktację:100 pkt.

Na podstawie pkt XI.2. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

 

III.3. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez pielęgniarkę anestezjologiczną w Oddziale kardiochirurgii

 

Złożono 10 ofert:

 

 1. Oferta nr 1 – Usługi pielęgniarskie Beata Butowska, ul. Góralska 59 B, lok. 24, 80-292 Gdańsk
 2. Oferta nr 3 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Wołosz, ul. Twarda 2a lok. 4, 80-871 Gdańsk
 3. Oferta nr 4 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Hałasa, d. Skorupska, ul. Sasankowa 5 lok. 2, 83-000 Pruszcz Gdański, Juszkowo,
 4. Oferta nr 5 – Anna Maliczewska Usługi pielęgniarskie, ul. Pionierów 1/3, 81-645 Gdynia
 5. Oferta nr 6 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sylwia Rusiewicz, ul. Żuławska 3c lok. 9, 80-062 Gdańsk
 6. Oferta nr 7 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Mackiewicz, ul. Sosnowa nr 12, 83-120 Subkowy
 7. Oferta nr 8 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Wrona, ul. Zbigniewa Podleckiego 1, lok. 19, 80-180 Gdańsk
 8. Oferta nr 9 – WOLIX Wioletta Peda, ul. Damroki nr 19, 80-209 Chwaszczyno
 9. Oferta nr 10 – Magdalena Radziejewska – pielęgniarstwo, ul. Łomżyńska nr 81, 18-413 Miastkowo
 10. Oferta nr 11 – Swietłana Martysiewicz – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Grunwaldzka 104/106 lok. 4, 80-244 Gdańsk

 

Wszystkie oferty spełniały wymagania konkursu i zostały wybrane otrzymując następującą punktację.

 

 1. Oferta nr 1 – Usługi pielęgniarskie Beata Butowska, ul. Góralska 59 B, lok. 24, 80-292 Gdańsk – 90 pkt
 2. Oferta nr 3 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Wołosz, ul. Twarda 2a lok. 4, 80-871 Gdańsk – 96,66 pkt
 3. Oferta nr 4 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Monika Hałasa, d. Skorupska, ul. Sasankowa 5 lok. 2, 83-000 Pruszcz Gdański, Juszkowo – 96,66 pkt
 4. Oferta nr 5 – Anna Maliczewska Usługi pielęgniarskie, ul. Pionierów 1/3, 81-645 Gdynia – 96,66 pkt
 5. Oferta nr 6 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Sylwia Rusiewicz, ul. Żuławska 3c lok. 9, 80-062 Gdańsk – 96,66 pkt
 6. Oferta nr 7 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Beata Mackiewicz, ul. Sosnowa nr 12, 83-120 Subkowy – 96,66 pkt
 7. Oferta nr 8 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Renata Wrona, ul. Zbigniewa Podleckiego 1, lok. 19, 80-180 Gdańsk – 96,66 pkt
 8. Oferta nr 9 – WOLIX Wioletta Peda, ul. Damroki nr 19, 80-209 Chwaszczyno –100 pkt
 9. Oferta nr 10 – Magdalena Radziejewska – pielęgniarstwo, ul. Łomżyńska nr 81, 18-413 Miastkowo – 93,33pkt
 10. Oferta nr 11 – Swietłana Martysiewicz – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Grunwaldzka 104/106 lok. 4, 80-244 Gdańsk – 96,66 pkt

 

III.4. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez pielęgniarkę anestezjologiczną  w Oddziale kardiochirurgii wraz z kierowaniem pracą pielęgniarek anestezjologicznych Oddziału Kardiochirurgii

 

Złożono 1 ofertę

 1. Oferta nr 2 – „LUCAS DREAM” Marek Strzemski, Aleja Zwycięstwa nr 15A, lok. 12, 83-110 Tczew

 

Oferta spełnia wymagania konkursu i została wybrana otrzymując następującą punktację:100 pkt.

Na podstawie pkt XI.2. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

 

III.5. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez pielęgniarkę operacyjną w Oddziale kardiochirurgii

 

Złożono 5 ofert:

 1. Oferta nr 12 – Anna Jóźwiak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Akacjowa 1 A lok. 10, Skowarcz, 83-032 Pszczółki
 2. Oferta nr 13 – Firma Usługowa „IMED” Izabela Nowicka, ul. Żytnia 4a, lok. 3, 84-240 Reda
 3. Oferta nr 14 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Nurzyńska, ul. Starogardzka nr 67, lok. 21, 80-180 Gdańsk
 4. Oferta nr 15 – Agnieszka Jamrozik, ul. Lotnicza nr 8A, 42-300 Myszków
 5. Oferta nr 16 – Marzena Pudysiak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. PPłk. Kazimierza Pruszkowskiego 8 c, lok. 10, 81-185 Gdynia

 

Wszystkie oferty spełniały wymagania konkursu i zostały wybrane otrzymując następującą punktację:

 

 1. Oferta nr 12 – Anna Jóźwiak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. Akacjowa 1 A lok. 10, Skowarcz, 83-032 Pszczółki – 84 pkt
 2. Oferta nr 13 – Firma Usługowa „IMED” Izabela Nowicka, ul. Żytnia 4a, lok. 3, 84-240 Reda – 100 pkt
 3. Oferta nr 14 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Katarzyna Nurzyńska, ul. Starogardzka nr 67, lok. 21, 80-180 Gdańsk – 90 pkt
 4. Oferta nr 15 – Agnieszka Jamrozik, ul. Lotnicza nr 8A, 42-300 Myszków – 94 pkt
 5. Oferta nr 16 – Marzena Pudysiak Indywidualna Praktyka Pielęgniarska, ul. PPłk. Kazimierza Pruszkowskiego 8 c, lok. 10, 81-185 Gdynia – 92 pkt

 

III.6. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez pielęgniarkę operacyjną w Oddziale kardiochirurgii wraz z kierowaniem pracą pielęgniarek operacyjnych Oddziału Kardiochirurgii

 

Złożono 1 ofertę – Oferta nr 17 – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Anna Rogozińska, ul. Anny Jagiellonki 20, lok. 4, 80-034 Gdańsk

 

Oferta spełnia wymagania konkursu i została wybrana otrzymując następującą punktację:100 pkt.

Na podstawie pkt XI.2. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W wybrano w/w ofertę, gdyż z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs nie wpłynie więcej ofert.

 

III.7. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez perfuzjonistę w Oddziale kardiochirurgii

 

Na podstawie pkt XI.1.ppkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie III.7. zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

 

III.8. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu przez perfuzjonistę w Oddziale kardiochirurgii wraz z kierowaniem pracą perfuzjonistów Oddziału Kardiochirurgii

 

Na podstawie pkt XI.1.ppkt 1.1. Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych nr 14/2017/W postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie III.8. zostało unieważnione z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

 

Umowy w zakresach od III.1. do III.6. zostaną zawarte na okres od dnia 1 grudnia 2017 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Zawarcie umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z w/w Oferentami nastąpi w siedzibie Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o. o., w Gdyni po wcześniejszym ustaleniu  terminu z Działem Kadr, tel.: 58  57 27 313.

 

Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Zarządu Udzielającego zamówienia odwołanie
w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu ofert. O przyjęciu odwołania decyduje data wpływu odwołania do Kancelarii Szpitala lub do Sekretariatu Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia.

 

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zamieszczone zostaje na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitali Pomorskich Sp. z o.o. ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia,  a także na tablicy ogłoszeń w budynku lokalizacji Szpital Specjalistyczny w Wejherowie ul. dr. A. Jagalskiego 10 oraz na stronie internetowej www.szpitalepomorskie.eu

 

Przewodniczący Komisji Konkursowej