OGŁOSZENIE KONKURS OFERT – ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1

OGŁOSZENIE KONKURS  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH numer 15/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1

1. SWKO: SWKO-pielegniarki-Wincenty-popr

2. Ogłoszenie: Ogłoszenie-pielęgniarki-Wincenty

3. Formularz ofertowo-cenowy: Formularz ofertowo-cenowy-pielęgniarki-Wincenty

4. Załącznik nr 2 : Załącznik nr 2 – wykaz osób -pielęgniarki-Wincenty

5. Sprostowanie: Sprostowanie oczywistej omylki