Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 16/2017 -ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  numer 16/2017 -ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ

– w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia – Szpital Morski im. PCK

 

Ogłoszenie: Ogłoszenie-pielęgniarki-Morski

SWKO: SWKO-pielęgniarki-Morski

Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 – wykaz osób -pielęgniarki-Morski

Formularz ofertowo-cenowy: Formularz ofertowo-cenowy-pielęgniarki-Morski

Odwołanie: Odwolanie zakresu III.21. w konkursie 16-2017 07.12.2017