Ogłoszenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 4/2018 – ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI/POŁOŻNEJ w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w GdyniPowstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 4/2018

ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, CPV 85141200-1 – usługi pielęgniarskie)

na okres od dnia 1.02.2018 r. do dnia 31.12.2019 roku

dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia – Szpital Morski im. PCK.

  1. Ogloszenie-pielegniarki-Morski
  2. Formularz-ofertowo-cenowy-pielegniarki-Morski
  3. SWKO-pielegniarki-Morski
  4. Zalacznik nr 2 – wykaz osob -pielegniarki-Morski