Ogłoszenie: konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 5/2018/W – ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII – ZAKRES CZYNNOŚCI: PERFUZJONIŚCI w lokalizacji w Wejherowie: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy, ul. dr A. Jagalskiego 10

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 5/2018/W

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ODDZIALE KARDIOCHIRURGII

– ZAKRES CZYNNOŚCI: PERFUZJONIŚCI

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne).

  1. SWKO-perfuzjonisci – Wejherowo
  2. Zalacznik nr 1_perfuzja
  3. Ogloszenie_perfuzja
  4. Zalacznik nr 2_perfuzja
  5. Zalacznik nr 3_perfuzja