Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 6/2018 – zakres czynności: lekarskie – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu nr 6/2018 – zakres czynności: lekarskie – Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Przesunięcie rozstrzygnięcia 6-2018