Ogłoszenie o przesunięciu terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Nr 2/2018 – zakres czynności: lekarskie – zakres III.4

 

 

                            Gdynia, 07.02.2018 r.

OGŁOSZENIE

O PRZESUNIĘCIU TERMINU ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU

dot.: rozstrzygnięcia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych (Nr 2/2018):

– zakres czynności: lekarskie – zakres III.4.

Działając w imieniu spółki: Szpitale Pomorskie Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Powstania Styczniowego 1,
81-519 Gdynia, uprzejmie informuję, iż na podstawie Rozdziału XI.7.
Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Nr 2/2018, rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresach:

III.4. Świadczenie usług medycznych w ramach kontraktu lekarskiego w Oddziale Urologicznym – ordynacja i dyżury pod telefonem

zostaje przesunięte na dzień 09.02.2018 roku.