Ogłoszenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 17/2018 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. 2018 poz. 160 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 17/2018

ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

(CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie)

na okres od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2020 roku

dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia – Szpital Morski im. PCK

  1. Zalacznik-nr-2-wykaz-osob-lekarze-Morski_chemiot. i por.onk. 17-2018
  2. Zalacznik 4.4.
  3. Zalacznik 4.3.
  4. Zalacznik 4.2.
  5. Zalacznik 4.1.
  6. SWKO-lekarze-Morski-chemiote.i por.onk._17-2018
  7. Ogloszenie-lekarze-Morski chemiot. i por.onk. 17-2018
  8. Formularz-ofertowo-cenowy-lekarze-chemiot. i_por.onk_17-2018