Ogłoszenie: Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2018 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

O G Ł O S Z E N I E


Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1

jako Udzielający zamówienia

działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej

(tj. Dz.U. 2018 poz.160 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

numer 18/2018

ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

  1. Ogloszenie-lekarze-Wincenty 18-2018
  2. Formularz-ofertowo-cenowy-lekarze-Wincenty_18-2018
  3. SWKO-lekarze-Wincenty 18-2018
  4. Zalacznik-nr-2-wykaz-osob-lekarze-Wincenty 18-2018