Dane teleadresowe

Pełna nazwa: Szpitale Pomorskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres do korespondencji/Szpitala Morskiego: Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.
ul. Powstania Styczniowego 1
81-519 Gdynia
Adres Szpitala Św. Wincentego a Paulo: ul. Wójta Radtkego 1
81-348 Gdynia
Adres e-mail: sekretariat@szpitalepomorskie.eu
Strona internetowa: http://www.szpitalepomorskie.eu
Dane identyfikacyjne:
NIP: 586  22 86 770
REGON: 190141612
Nr wpisu KRS: 0000492201
Nr PKD (działalność wiodąca): 86.10.Z
Nr księgi rejestrowej: 000000011245
Rachunek bankowy Szpitala: PKO BP S.A.
Nr 68 1440 1084 0000 0000 0011 0148
Kod  S.W.I.F.T. BIC BPKOPLPW