Spis telefonów

1065

 • Szpital Morski im. PCK

  Numer centrali Szpitala 224 800 800

  Podział Oddziałów Spółki SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI

  Informacja o numerach wewnętrznych 224 800 800 (wybierz 0)
  Biuro Zarządzającego Parkingiem 58 72 60 111
  Kancelaria Szpitalna 58 72 60 334, tel./fax 115 bud. 6, p.04 półpiętro
   

  Zarząd Spółki

  Sekretariat Zarządu 58 72 60 119, 331, fax 332 bud. 6, II piętro
  Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 58 72 60 209, 58 72 60 405 bud. 6, II piętro
   

  Samodzielne stanowiska pielęgniarskie

  Pracownik Socjalny – Pielęgniarka 58 72 60 281 bud. 6, II piętro
  Pielęgniarki Epidemiologiczne 58 72 60 169 bud. 6, II piętro
   

  Samodzielne stanowiska

  Pełnomocnik Zarządu ds. Onkologii 58 72 60 403 bud. 26, I piętro
  Radcy Prawni 58 72 60 222 bud. 6, II piętro
  Specjalista ds. monitorowania i sprawozdawczości inwestycji finansowanych ze środków unijnych 58 72 60 430 bud. 6, II piętro
  Audytor Wewnętrzny 58 72 60 381 bud. 6, I piętro
  Administrator Bezpieczeństwa Informacji 58 72 60 381 (wtorek, środa) bud. 6, I piętro
  Główny Specjalista ds. Nadzoru Inwestycji i Remontów 58 72 60 360 bud. 6, I piętro
  Koordynator ds. Inwestycji i Remontów 58 72 60 360 bud. 6, I piętro
  Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania 58 72 60 308 bud. 6, I piętro
  Pełnomocnik Zarządu ds. Akredytacji 58 72 60 347 bud. 6, I piętro
  Inspektor ds. BHP 58 72 60 262 bud. 9, III piętro
  Pełnomocnik Zarządu ds. Ochrony Informacji Niejawnych / Inspektor ds. Obronności 58 72 60 219 bud. 1, pok. 4
  Kapelan Szpitalny (Parafia Gdynia Orłowo ul. Ks. Zawackiego) 58 66 49 621

  691 033 541 (całą dobę)

  Działy Administracyjne
   

  Dział Księgowy

  bud. 6, II piętro
  Główna Księgowa 58 72 60 335
  Z-ca Głównego Księgowego 58 72 60 406
  Sekcja Księgowości Finansowej 58 72 60 182, tel./fax 336
  Sekcja Inwentaryzacji 58 72 60 339
  Sekcja Księgowości Materiałowej 58 72 60 145, 339
  Fakturowanie 58 72 60 177
  Kasa 58 72 60 268
   

  Dział Kadr

  bud. 6, II piętro
  Kierownik 58 72 60 122
  Pracownicy 58 72 60 121, 425, 131, 144
  Dział Płac 58 72 60 266 bud. 6, II piętro
  Sekcja Socjalna 58 72 60 299
   

  Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Sprzedaży

  bud. 6, II piętro
  Kierownik 58 72 60 118
  Sekcja Rozliczeń Świadczeń Medycznych 58 72 60 142, 376
  Sekcja Statystyki i Dokumentacji Medycznej 58 72 60 213, 157
  – dokumentacja medyczna 58 72 60 149
  Archiwum Medyczne 58 72 60 188, 309
   

  Dział Finansowy

  Kierownik, pracownicy 58 72 60 208
  58 72 60 289
  bud. 6, II piętro
  Biuro Zarządu
  Kierownik 58 72 60 407 bud. 6, I piętro
  Pracownicy 58 72 60 232, 429
  Archiwum Zakładowe 58 72 60 309 bud. 6, I piętro, pok. 36
   

  Dział Zamówień Publicznych

  bud. 6, I/II piętro
  Kierownik 58 72 60 106
  Pracownicy 58 72 60 124,  58 72 60 467
  fax 338
   

  Dział Obsługi Szpitala

  Kierownik 58 72 60 291
  Z-ca Kierownika 58 72 60 291
  St. Inspektorat ds. administracyjnych 58 72 60 418
  Sekcja Techniczno-Logistyczna 58 72 60 185, fax 337
  Zaopatrzenie 58 72 60 185
  Magazyn Centralny 58 72 60 123 bud. 6 parter
  – Magazyn Hala 58 72 60 205
  – Magazyn Bielizny 58 72 60 141
  Konserwator telefonów 58 72 60 499
  Brygada Kierowców Wózków Akumulatorowych 58 72 60 263
  Brygada pracowników terenowych 58 72 60 202, kom. 601 646 133
  Kotłownia 58 72 60 297
  Warsztat – zgłoszenia (elektrycy) 58 72 60 229
  Gazy medyczne 58 72 60 288
  Warsztaty, Pracownicy techniczni 58 72 60 369
   

  Dział Informatyki i Informatyzacji

  Kierownik 58 72 60 327 bud. 6, I/II piętro
  Informatycy 58 72 60 160
  Dietetycy 58 72 60 140 bud. 9, III piętro
  Firma zewnętrzna – Utrzymania Czystości
  Kierownik 58 72 60 320 bud. 9, III piętro
   

  Ekipy sprzątające

  – pion Onkologiczny 58 72 60 321
  – pion Internistyczny 58 72 60 322
  – pion Ginekologiczny 58 72 60 326
  – pion Chirurgiczny 58 72 60 107
   

  Komórki Medyczne

  Izba Przyjęć Ogólna 224 800 800 (wybierz 2) bud. 3, parter
  Kierownik/ Dyżurka Pielęgniarek/socjalny 58 72 60 264, fax 342
  Izba Przyjęć Internistyczna 224 800 800 (wybierz 5) bud. 9, parter
  Kierownik 58 72 60 114
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 383
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 310, fax 423
  Dyspozytor karetek 58 72 60 194
  Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna 224 800 800 (wybierz 3)

  58 72 60 120

  bud. 4, parter
   

  Gdyńskie Centrum Onkologii

  Informacja 58 72 60 500 bud.5, poziom 0
   

  Izba Przyjęć Onkologiczna – przyjęcia planowe

  bud.5, poziom 0
  Rejestracja 58 72 60 501, tel./fax 502
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 516
  Dyżurka Personelu 58 72 60 517
  Gabinet badań 58 72 60 519, 520
  Archiwum medyczne podręczne Izby 58 72 60 513
  Depozyt Pacjentów 58 72 60 512
   

  Poradnia Chirurgii Onkologicznej przy Izbie Przyjęć Onkologicznej

  bud. 5, poziom 1
  Kierownik 58 72 60 518
  Rejestracja 224 800 800 (wybierz 1)

  tel./fax 58 72 60 178

  Gabinet badań 58 72 60 518, 519
   

  Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich

  bud. 5, poziom 2
  Kierownik 58 72 60 250
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej tel./fax 58 72 60 147
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 251, 550, 555, 559, 527, 528, 529
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 252, 554, 558
  Sekretariat tel./fax 58 72 60 307
   

  Oddział Ginekologii Onkologicznej

  bud. 5, poziom 1
  Ordynator 58 72 60 515
  Dyżurka Położnej Oddziałowej 58 72 60 305
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 435, 508, 509
  Dyżurka Położnych 58 72 60 101, 523
  Sekretariat 58 72 60 296
   

  Oddział Intensywnej Terapii

  bud. 5, poziom 2
  Ordynator tel./fax 58 72 60 539
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 536
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 287, 534
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 532, 533, 537
  Sekretariat 58 72 60 324
   

  Blok Operacyjny

  bud. 5, poziom 3
  Dyżurka Lekarzy Anestezjologów 58 72 60 478, 479
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego tel./fax 58 72 60 449
  Gabinet Kierownika Bloku Operacyjnego 58 72 60 475
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 453, 454
  Dyżurka Instrumentariuszek 58 72 60 476
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej Pododdziału Anestezjologii Bloku Operacyjnego tel./fax 58 72 60 451
  Gabinet Kierownika Anestezjologii 58 72 60 452
  Sekretariat tel./fax 58 72 60 474
   

  Oddział Onkologii i Radioterapii Radioterapia A

  bud. 26, parter
  Kierownik 58 72 60 417
  Sekretariat tel. 58 72 60 164, fax 284
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 223
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 210
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 128
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 163
  Sekretariat 58 72 60 433
   

  Oddział Onkologii i Radioterapii Radioterapia B

  bud. 26, I piętro
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 234
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 104
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 134
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 230
  Sekretariat 58 72 60 434
  Oddział Onkologii i Radioterapii

  Dział Onkologii Klinicznej

  bud. 26, II piętro
  Ordynator 58 72 60 102
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 346
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 158, 105
  Gabinet lekarski (Hematolog) 58 72 60 438
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 151
  Sekretariat 58 72 60 156
   

  Chemioterapia Dzienna

  bud. 8
  Leczenie „Jednego dnia” 58 72 60 200
  Gabinet lekarski (Hematolog) 58 72 60 437
  Sekretariat 58 72 60 424
  Gabinet zabiegowy 58 72 60 217
  HDR 58 72 60 239
  Oddział Onkologii i Radioterapii

   

  Zakład Teleradioterapii

  bud.8

  bud. 26 a

  Koordynator 58 72 60 414
  Dyżurka Kierownika Techników 58 72 60 198
  Dyżurka Lekarzy (kontrakt.) 58 72 60 382
  Dyżurka Pielęgniarek (zabiegowy) 58 72 60 410
  Gabinet lekarski 58 72 60 191
  Gabinet lekarski 58 72 60 235
  Elektronicy 58 72 60 374
  Sekretariat 58 72 60 371
  Aparaty 58 72 60 415 Symulator 1
  58 72 60 117 Symulator 2
  58 72 60 413 Clinac 1
  58 72 60 431 Clinac 2
  58 72 60 294 Clinac 3
  Oddział Onkologii i Radioterapii

   

  Zakład Brachyterapii

  bud. 8
  Koordynator/dyżurka lekarska 58 72 60 290
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 217
  Sekretariat 58 72 60 143
  Gabinet zabiegowy 58 72 60 217
  HDR 58 72 60 239
  Zakład Diagnostyki Obrazowej bud. 7

  bud. 26 suterena

  Kierownik ZDO 58 72 60 269
  Koordynator Zespołu Techników 58 72 60 112
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 109, 132
  Rejestracja TK (Mammografia)USG 224 800 800 (wybierz 1)

  58 723 60 171

  Rejestracja Mammografia NFZ 58 72 60 428
  Pracownia Mammografii – Technicy 58 72 60 186
  Pracownia Mammografii – Lekarze 58 72 60 436
  Pracownia TK – Technicy 58 72 60 201
  Rejestracja RTG/USG 224 800 800 (wybierz 1)

  58 72 60 172

  bud. 3 parter
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 269
  Dyżurka Techników 58 72 60 133
  Gabinet USG 58 72 60 170
  Gabinet RTG 58 72 60 356
   

  Zakład Medycyny Nuklearnej

  bud. 7
  Kierownik ZMN 58 72 60 358
  Z-ca Kierownika ZMN 58 72 60 368
  Pielęgniarka Koordynująca 58 72 60 370
  Sekretariat 58 72 60 357
  Rejestracja 224 800 800 (wybierz 1)

  58 72 60 354

  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 387
  Poradania 58 72 60 314
  Pracownia Gamma Kamery (mała) 58 72 60 373
  Pracownia Próby Wysiłkowej 58 72 60 328
  Fizycy 58 72 60 370
  Opisownia 58 72 60 388
  Sterownia 58 72 60 389
  Pomieszczenie socjalne 58 72 60 343
   

  Zakład Patomorfologii

  Kierownik 58 72 60 416 bud. 1
  Gabinet lekarski 58 72 60 180
  Asystenci 58 72 60 426
  Sekretariat 58 72 60 211
  Laboratorium 58 72 60 384
  Prosektorium 58 72 60 212
   

  Zakład Fizyki Medycznej

  bud. 26 a
  Kierownik 58 72 60 421
  Gabinet Fizyków 58 72 60 412
   

  Poradnia Onkologiczna

  bud. 2, parter
  Kierownik/Pielęgn. Koordynująca 58 72 60 317
  Rejestracja 224 800 800 (wybierz 1)

  58 72 60 400, 401

  Laryngolog 58 72 60 293
  Psycholog 58 72 60 207 bud. 8
   

  Poradnia Rehabilitacyjna

  bud. 26, suterena
  Kierownik 58 72 60 197
   

  Dział Sterylizacji i Dezynfekcji

  bud. 5, poziom 0
  Kierownik 58 72 60 450
  Personel 58 72 60 560
   

  Oddziały Szpitalne – nie wchodzące w skład GCO

   

  Oddział Pediatryczny

  bud. 2, I piętro
  Kierownik tel/fax 58 72 60 241
  Gabinet Lekarzy 58 72 60 243
  Dyżurka Oddziałowej 58 72 60 316
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 242
   

  Oddział Chirurgii Dziecięcej

  bud. 2, I piętro
  Kierownik 58 72 60 255
  Dyżurka Piel. Oddziałowej/ Sekretariat tel/fax 58 72 60 155
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 253, 254
  Dyżurka Pielęgniarek (odc. A) 58 72 60 153
  Dyżurka Pielęgniarek (odc. B) 58 72 60 154
   

  Oddział Ginekologiczno-Położniczy

  bud. 4
  Kierownik 58 72 60 270 III piętro
  Położna Oddziałowa 58 72 60 279/275
  Sekretariat 58 72 60 270 II piętro
  Izba Przyjęć 58 72 60 120 I piętro
   

  Oddział Położniczy

  II piętro
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 272, 273
  Dyżurka Położnych – Patologia Ciąży 58 72 60 274
  Sala Porodowa 58 72 60 277
  Dyżurka Położnych Położnictwo 58 72 60 139
   

  Oddział Ginekologii

  III piętro
  Gabinet lekarski 58 72 60 278
  Dyżurka położnych 58 72 60 271
   

  Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

  bud. 4, I piętro
  Kierownik / Dyżurka Lekarzy 58 72 60 246
  Dyżurka Piel. Oddziałowej/Sekretariat 58 72 60 138
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 246
  Dyżurka Pielęgniarek/Położnych (intensywna terapia noworodka) 58 72 60 192 I piętro
  Dyżurka Pielęgniarek/Położnych (neonatologia) 58 72 60 247 II piętro
  Poradnia Laktacyjna 58 72 60 246, 120, 221
   

  Oddział Pulmonologiczny

  bud. 2, II piętro
  Ordynator 58 72 60 224
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 218
  Dyżurka Lekarzy 58 72 60 166, 216
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 236
   

  Oddział Anestezjologii (w lokalizacji Bloku Operacyjnego)

  bud.3, I piętro
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 196
  Dyżurka Lekarzy Anestezjologów 58 72 60 256
   

  Blok Operacyjny

  bud.3, I piętro
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 159
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 257
  HOL 58 72 60 258
   

  Oddział Chorób Wewnętrznych i Leczenia Schorzeń Endokrynologicznych

  bud. 9, II piętro
  Ordynator 58 72 60 233
  Dyżurki Lekarzy 58 72 60 225, 319
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 165
  Dyżurka Pielęgniarek/Gabinet Zabiegowy 58 72 60 226
  Sekretariat tel./fax 58 72 60 432
  Gabinet Edukacji Diabetologicznej 58 72 60 318
   

  Oddział Okulistyczny

  bud. 9, I piętro
  Kierownik 58 72 60 259
  Dyżurki Lekarzy 58 72 60 206, 228
  Sekretariat 58 72 60 350
  Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej 58 72 60 167
  Dyżurka Pielęgniarek 58 72 60 165
  Poradnia Okulistyczna 58 72 60 365
  Rejestracja 58 72 60 304
   

  Oddział Dermatologii Dzienny

  bud. 6, I piętro
  Kierownik 58 72 60 135
  Rejestracja 224 800 800 (wybierz 1)

  58 72 60 301, 136

  Gabinety Lekarzy 58 72 60 267, 137
   

  ZAKŁADY I PRZYSZPITALNE PORADNIE

   

  Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  ul. Huzarska 1
  Kierownik 58 72 60 311
  Dyżurka Kierownika Techników 58 72 60 173
  Dyżurka Asystentów 58 72 60 341
  Rejestratorki medyczne 58 72 60 174
  Pracownia Biochemii 58 72 60 366
  Pracownia Hematologii 58 72 60 312
   

  Mikrobiologia

  Z-ca Kierownika ZDL 58 72 60 193
  Pracownie mikrobiologiczne 58 72 60 363, 361, 362
   

  Przyszpitalna Poradnia Medycyny Pracy

  bud .6, I piętro
  Kierownik 58 72 60 116
  Dyżurka Pielęgniarek/Rejestracja 58 72 60 261
  Gabinet Lekarza Okulisty 58 72 60 116
  Pracownia Endoskopii/rejestracja 244 800 800 (wybierz 1) bud. 2, suterena
  Pracownia Kolposkopii 58 72 60 120 bud. 4, parter
  Poradnia Laktacyjna 58 72 60 120, 221, 246 (lekarz neonatolog) bud. 4, parter
   

  INNE

   

  Bank-Krwi

  ul. Huzarska 1
  Kierownik/ Pracownia serologiczna tel./fax 58 72 60 195
   

  Apteka Szpitalna

  ul. Huzarska 1
  Kierownik 58 72 60 175, tel/fax: 344
  – ekspedycja 58 72 60 176
  – pracownia cytostatyków 58 72 60 375 bud. 8

 • Szpital św. Wincentego a Paulo

  Uwaga! Z dniem 4 czerwca 2016 dotychczasowe wewnętrzne numery telefoniczne Szpitala św. Wincentego z zakresu od 500 do 599 uległy zmianie na odpowiednio od 800 do 899. W celu połączenia z numerem wewnętrznym prosimy wybrać numeru 58 7260 oraz końcówkę numeru wewnętrznego.

  Izba Przyjęć Szpitala – zapisy i przyjęcia pacjentów 58 7260 860

  Administracja

  Centrala 58 620 75 01 / 58 7260 800
  Kancelaria 58 620 89 48,  58 7260 700
  – Fax 58 620 11 14
  Dyrektor ds Pielęgniarstwa

  Sekretariat Dyrektor ds Pielęgniarstwa

  Dział Kadr

  58 7260 703

  58 7260 710

  58 7260 711

  Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum

  Dział Dokumentacji Medycznej i Archiwum – Kierownik

  58 7260 667

  58 7260 657

  Kasa 58 7260 730
  Dział Inwestycyjno -Eksploatacyjny
  58 7260 761
  – fax

  Konserwatorzy

  Magazyn bielizny

  58 7260 678

  58 7260 753

  58 7260 766

  Dział Informatyki 58 7260 799
  Dietetyk 58 7260 770
  Dział Kontraktowania, Rozliczeń i Sprzedaży 58 7260 626
  Specjalista ds. BHP 58 7260 702
  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością i Informacją 58 7260 817
  Portiernia – główne wejście do Szpitala 58 7260 768
  Portiernia – wejście od ul. Starowiejskiej 58 7260 767
  Szkoła przyszpitalna 58 7260 780

  Szpitalny Oddział Ratunkowy

  Rejestracja (INFORMACJA O PACJENTACH PRZYJĘTYCH DO SZPITALA) 58 7260 600
  Triage (INFORMACJA O PACJENTACH PRZYJĘTYCH DO SZPITALA) 58 7260 821
  Pielęgniarka Koordynująca 58 7260 803
  Kierownik 58 7260 609
  Część Chirurgiczna

  Część Niezabiegowa

   

  58 7260 603

  58 7260 616

  Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

  Kierownik 58 7260 660
  Dyżurka lekarska 58 7260 662
  Dyżurka pielęgniarska

  Pielęgniarka Oddziałowa

  58 7260 664, 58 7260 665

  58 7260 712 / 58 7260 664 / 58 7260 665

  Oddział Otorynolaryngologiczny

  Sekretariat

  Kierownik

  Dyżurka lekarska

  58 7260 835

  58 7260 830

  58 7260 831

  Dyżurka pielęgniarska

  Blok Operacyjny

  58 7260 832

  58 7260 833

  Oddział Chirurgiczny Ogólny

  Sekretariat 58 7260 842
  Kierownik 58 7260 840
  Dyżurka lekarska 58 7260 877
  Dyżurka pielęgniarska 58 7260 845
  Gabinet endoskopii 58 7260 847
  Chirurgia Naczyniowa  – Dyżurka pielęgniarska

  Chirurgia Naczyniowa – dyżurka lekarska

  58 7260 844

  58 7260 807

  Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

  Sekretariat 58 7260 827
  Kierownik 58 7260 820
  Dyżurka lekarska

  Pielęgniarka Oddziałowa

  58 7260 822

  58 7260 824

  Dyżurka pielęgniarska 58 7260 823

  Oddział Neurologiczny i Udarowy

  Sekretariat 58 7260 813
  Kierownik

  Pielęgniarka Oddziałowa

  58 7260 810

  58 7260 633

  Dyżurka pielęgniarska 58 7260 814
  Dyżurka lekarska

  Pokój badań – Dopler

  58 7260 811 / 58 72605 815

  58 7260 816

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

  Dyżurka pielęgniarska 58 7260 858
  Kierownik

  Dyżurka lekarska

  58 7260 627

  58 7260637

  Oddział Pediatryczny

  Sekretariat

  Kierownik

  58 7260 849

  58 7260 768

  Dyżurka lekarska

  Pielęgniarka Oddziałowa

  58 7260 861

  58 7260 862

  Dyżurka pielęgniarska

  Gabinet zabiegowy

  58 7260 863

  58 7260 865

  Oddział Urologiczny

  Sekretariat 58 7260 854
  Kierownik 58 7260 850
  Dyżurka lekarska  58 7260 852
  Dyżurka pielęgniarska

  Gabinet Endoskopii

  Gabinet USG

  58 7260 853

  58 7260 856

  58 7260 682

  Oddział Chorób Wewnętrznych

  Sekretariat 58 7260 870
  Fax 58 7260 878
  Dyżurka lekarska A 58 7260 872
  Dyżurka lekarska B 58 7260 871
  Dyżurka pielęgniarska A 58 7260 875
  Dyżurka pielęgniarska B 58 7260 874

  Oddział Kardiologiczny V piętro

  Sekretariat 58 7260 880
  Kierownik 58 7260 880
  Gabinet EKG 58 7260 885
  Gabinet ECHO 58 7260 886
  Poradnia kontroli stymulatorów 58 7260 615
  Dyżurka lekarska 58 7260 881 / 58 66 65 882
  Dyżurka pielęgniarska

  Dyżurka lekarska – nocna

  58 7260 884

  58 7260 883

  Pielęgniarka Oddziałowa, Dyżurka pielęgniarska 58 7260 888
  Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Dyżurka pielęgniarska 58 7260 889

  Oddział Kardiologiczny VII piętro

  Dyżurka pielęgniarska 58 7260 806

  Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego 58 7260 891

  Dyżurka lekarska 58 7260892 / 58 7260 802

  Pracownia Endoskopii

  Pracownia endoskopii 58 7260 847

  Pracownia Angiografii – Hemodynamikii

  Pracownia 58 7260 646
  Dyżurka lekarzy 58 7260 645
  Pielęgniarka Koordynująca

  Dyżurka pielęgniarska

  58 7260 648

  58 7260 649

  Pracownia Diagnostyki Obrazowej

  Rejestracja RTG

  Gabinet RTG nr 3

  Gabinet RTG nr 7

  Opisownia RTG

  58 7260 624

  58 7260 685

  58 7260 866

  58 7260 621

  Gabinet USG 58 7260 825
  Rejestracja TK

  Dyżurka lekarska – TK

  Dyżurka techników – TK

  58 7260 624

  58 7260 895

  58 7260876

  Kierownik PDO

  Kierownik Techników

  Dyżurka Techników

  58 7260 620

  58 7260 623

  58 7260 622

  Laboratoria Medyczne BRUSS Grupa Alab Sp. z o.o.

  Laboratorium 58 7260 631
  Bank Krwi 58 7260 632 / 58 7260 634

  Pozostała działalność medyczna

  Apteka Zakładowa
  – Kierownik 58 7260 650
  – Biuro 58 7260 654
  – Fax 58 7260 655
  Dział Epidemiologii 58 7260 709
  Sterylizatornia 58 7260 707
  Prosektorium 58 7260 643