Szpitalny Oddział Ratunkowy

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  • udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej, a w szczególności w razie wypadku, urazu, zatrucia u dorosłych i dzieci
  • udziela świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonymi w pkt 1, poszkodowanym w wyniku zdarzenia mnogiego, masowego i katastrofy
  • dokonuje zabezpieczenia medycznego pacjentów oraz organizuje transport do innych placówek medycznych, w razie konieczności leczenia wysoce specjalistycznego lub placówek niemedycznych,
  • SOR nie wykonuje konsultacji medycznych na potrzeby innych Oddziałów Szpitala, innych Szpitali i podstawowej opieki medycznej.

   

  Wyposażenie oddziału:

  •     systemy monitorujące stan zdrowia pacjenta (monitory EKG, oddechu, kapnografii, pulsoksymetrii, saturacji, itp.)
  •     defibrylatory wielofunkcyjne, półautomatyczne,
  •     respiratory stacjonarny i transportowe,
  •     aparaty do znieczulenia,
  •     RTG Ramie C
  •     Analizator parametrów krytycznych,
  •     Przenośny aparat USG

   

  Oddział SOR współpracuje z następującymi pracowniami Szpitala:

  • laboratorium analitycznym,
  • zakładem diagnostyki obrazowej,
  • pracownią endoskopii szpitala

   

  Statystyki oddziału:

  • Ilość Pacjentów rocznie: 41 052
  • Ilość zabiegów rocznie: średnio 3205
  • Ilość operacji rocznie: Nie dotyczy
  • Ilość łóżek: 14, 2 intensywnej opieki medycznej, 2 intensywnego nadzoru kardiologicznego

   

  sor

 • Zespół

  Kierownik Oddziału:
  lek. med. Piotr Alchimowicz, specjalista chirurgii ogólnej

  Pielęgniarka koordynująca:
  mgr Ewelina Szumacher

  Sekretariat:
  Danuta Piotrowska

  Opieka psychologiczna:
  mgr Ewelina Raszeja

 • Kontakt

  Tel. kontaktowy:
  Kierownik oddziału: 58 7260 609
  Pielęgniarka Koordynująca: 58 7260 803
  Sekretariat: 58 7260 879
  e-mail: sor@szpitalwincentego.pl