Oddział Chorób Wewnętrznych

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  Diagnozowanie i leczenie pacjentów z zakresu chorób wewnętrznych. Konsultowanie chorych w oddziałach zabiegowych. Praca dydaktyczne- szkolenia rezydentów, stażystów, studentów. ( Oddział posiada akredytację do szkolenia rezydentów w zakresie chorób wewnętrznych).


  Wyposażenie oddziału:

  • Oddział posiada 57 łóżek. Sale są 2-4-6-osobowe oraz separatki.
  • Wyposażony jest w nowoczesne łóżka, stoliki, kardiomonitory i aparaty EKG.
  • Lekarze Oddziału wykonują badania endoskopowe w nowoczesnej pracowni endoskopowej Szpitala.

   

  Statystyki oddziału:

  • Ilość Pacjentów rocznie: 2953
  • Ilość łóżek: 57

   

  Podstawy przyjęcia na oddział:

  TRYB OSTRY: Pacjenci przyjmowani są na Oddział przez Szpitalny Oddział Ratunkowy.

  TRYB PLANOWY: W trybie planowym przyjmowani są jedynie pacjenci, którzy wymagają dokończenia diagnostyki. Termin ustala lekarz prowadzący.

   

  Procedura przyjęcia na Oddział:

  Chorzy po założeniu historii choroby w SOR lub pokoju przyjęć planowych (zależnie od trybu przyjęcia) kierowani są do Oddziału.

   

  Dokumenty wymagane do przyjęcia na Oddział:

  • Dowód osobisty
  • Legitymacja rencisty
  • Dowód ubezpieczenia
  • Legitymacja uprawniająca do bezpłatnych leków (jeśli takie są w posiadaniu)
  • Skierowanie do oddziału
  • Dokumentacja medyczna z poprzednich pobytów

   

  Wypisy w Oddziale:

  Pacjenci są wypisywanie od poniedziałku do piątku w godz. 13:00-15:00. Każdy Pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną z zaleceniami dotyczącymi dalszego leczenia, diety, ewentualnie wskazówki dotyczące dalszego postępowania – diagnostyczno-leczniczego.

   

 • Zespół

  Kierownik Oddziału:

  lek. med. Jolanta Kłobukowska
  (specjalista chorób wewnętrznych, specjalista gastroenterolog)

  Z-ca Kierownika oddziału:

  A – lek. med. Justyna Antoniak, specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog

  B – dr n.med. Ewa Kisielnicka, lekarz epidemiolog

  Pielęgniarka oddziałowa:

  Dorota Hejmowska

  Maria Witkowska – pielęgniarka dyplomowana (specjalistka pielęgniarstwa zachowawczego)

 • Kontakt

  tel. Sekretariat: 58 7260 870
  fax: 58 7260 878
  Dyżurka lekarska A: 58 7260 872
  Dyżurka lekarska B: 58 7260 871
  Dyżurka pielęgniarska A: 58 7260 875
  Dyżurka pielęgniarska B: 58 7260 874
  e-mail: o.wewnetrzny@szpitalwincentego.pl