Oddział Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej

 • Oddział

  Profil działalności Oddziału:

  • zaopatrywanie złamań z wykorzystaniem nowoczesnych technik operacyjnych – osteosynteza przy użyciu płyt LCP, gwoździ śródszpikowych i stabilizatorów zewnętrznych
  • alloplastyki stawów biodrowych, kolanowych i ramiennych w przebiegu pierwotnych i wtórnych zmian zwyrodnieniowych
  • alloplastyki rewizyjne stawów biodrowych i kolanowych z powodu septycznego i aseptycznego obluzowania komponentów protezy
  • leczenie złamań około protezowych
  • zabiegi artroskopowe stawu kolanowego, w tym rekonstrukcja ACL, PCL, artroskopowa naprawa uszkodzeń łąkotek i chrząstki stawowej
  • zabiegi artroskopowe stawu ramiennego
  • leczenie operacyjne neuropatii kończyn górnych (zespół cieśni nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego)
  • korekcja deformacji nabytych kończyn (paluch koślawy, palec młotkowaty i młotowaty, paluch sztywny)
  • leczenie operacyjne zaburzeń zrostu kostnego i stawów rzekomych
  • zabiegi korekcyjne i naprawcze w obrębie kończyny górnej (przykurcz Dupuytrena, uszkodzenia ścięgien, gangliony)
  • zaopatrywanie urazowych uszkodzeń tkanek miękkich (mięśni, ścięgien i więzadeł)
  • leczenie zachowawcze i operacyjne infekcji stawów i kości

   

  Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej jako jedyny ośrodek w Polsce realizuje program rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego zgodnie z zasadami szybkiej ścieżki terapeutycznej Rapid Recovery. Innowacyjne podejście do procesu rehabilitacji sprawia, że powrót do zdrowia jest efektywny, efektowny, ale przede wszystkim bezpieczny i zgodny z zasadami współczesnej wiedzy medycznej. Każdy zabieg operacyjny poprzedzony jest edukacją, a usprawnianie pacjentów rozpoczyna się już w dniu zabiegu. Dzięki zastosowaniu programu, nie tylko osiągamy bardzo dobre wyniki funkcjonalne operowanych stawów, ale również obserwujemy bardzo wysoki poziom zadowolenia pacjentów z całości procesu terapeutycznego.

  Wyposażenie oddziału:

  • aparat RTG z ramieniem C
  • aparat do artroskopii z instrumentarium do wykonywania zabiegów artroskopowych
  • instrumentarium do kompleksowego zaopatrywania złamań kończy
  • instrumentarium do zabiegów w obrębie tkanek miękkich

   

  Statystyki oddziału:

  • rocznie w Oddziale leczonych jest ponad 2000 Pacjentów
  • rocznie Oddział wykonuje około 1600 – 1800 zabiegów, w tym ponad 300 alloplastyk
  • ilość łóżek – 49
  • lekarze – 11
  • pielęgniarki – 20
  • personel pomocniczy – 4

   

 • Zespół

  Kierownik Oddziału: 

  dr n. med. Paweł Cieśla (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

  Z-ca Kierownika:

  lek. med. Leszek Ornoch (specjalista z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu)

  Pielęgniarka oddziałowa:

  mgr Jadwiga Chudzińska

 • Kontakt