Regulamin dla odwiedzających

Szanowni Państwo!

Wchodząc na teren Szpitala, należy dostosować się do regulaminu odwiedzin i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju, ciszy i te potrzeby należy bezwzględnie uszanować.

 1. Odwiedziny pacjentów w oddziałach szpitalnych odbywają się codziennie.
  Zalecane godziny odwiedzin: w dni powszednie 12:00 do 20:00, a w dni wolne od pracy 11:00 do 20:00
  Nie zaleca się odwiedzin w trakcie obchodów lekarskich, konsultacji, wykonywania zabiegów i czynności pielęgnacyjnych. W salach pooperacyjnych – odwiedziny dozwolone jedynie za zgodą personelu medycznego
 2. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie najwyżej dwie osoby z wyjątkiem Oddziału Pediatrycznego – jedna osoba
 3. Ze względu na bezpieczeństwo odwiedzających zalecamy, aby pacjentów nie odwiedzały dzieci do lat 7. Odwiedziny dzieci do lat 12 odbywają się pod opieką osób dorosłych.
 4. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną, wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta (zasady ustala Ordynator/ Kierownik Pielęgniarka Oddziałowa). Dodatkowa opieka pielęgnacyjna obejmuje w szczególności: karmienie lub pomoc przy spożywaniu posiłków, utrzymanie higieny ciała, zmianę bielizny osobistej/ pościelowej, wsparcie emocjonalne. W przypadku dzieci i osób nieprzytomnych na dodatkową opiekę pielęgnacyjną Ordynator/Kierownik Oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny
 5. Osoby odwiedzające proszone są o zachowywanie się w sposób kulturalny, nieuciążliwy dla odwiedzających oraz innych pacjentów i personelu. Proszone są również o przestrzeganie wskazówek personelu medycznego.
 6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną, z objawami infekcji oraz osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.
 7. Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn może być wprowadzony okresowy zakaz odwiedzin. Z tych samych względów, u niektórych chorych odwiedziny mogą odbywać się przy przestrzeganiu odpowiednich zachowań, według instrukcji personelu.
 8. Rodzic/ opiekun prawny dziecka hospitalizowanego ma prawo do sprawowania osobistej opieki i przebywania z dzieckiem całodobowo w Oddziale. W uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość ograniczenia odwiedzin przez Ordynatora/ Kierownika Oddziału lub Lekarza dyżurnego. Rodzic/ opiekun zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących w oddziale oraz zachowania porządku w salach.
 9. Personel oddziału ma prawo zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do regulaminu, a nawet prosić o opuszczenie oddziału. W przypadkach rażącego naruszenia regulaminu może zostać wezwana Ochrona Szpitala lub Policja.
 10. Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają Kierownicy /Ordynatorzy Oddziałów, lekarze prowadzący lub lekarze dyżurni.
 11. Wszelkie życzenia i uwagi osoby odwiedzające mogą wpisywać do „Księgi skarg i wniosków” znajdującej się w Oddziale.
 12. Dodatkowe informacje dotyczące odwiedzin w Oddziale Położniczo- Ginekologicznym i Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii ze względu na ich specyfikę znajdują się w regulaminach w/w oddziałów.
 13. Na terenie Szpitala Morskiego im. PCK Sp. z o.o. obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Pobierz

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH