Prawa dziecka

Najlepszą drogą do poprawy jakości leczenia jest bycie aktywnym i kompetentnym uczestnikiem procesu leczniczego.

Jeżeli Twoje dziecko korzysta z opieki naszego Szpitala:

 • Upewnij się, że lekarz Twojego dziecka wie wszystko o nim łącznie z jego wagą, przyjmowanymi lekami bez recepty, odżywkami etc.;
 • Upewnij się, że lekarz zapytał o alergie i reakcje na leki;
 • Jeżeli Twoje dziecko leży w szpitalu zwracaj uwagę czy personel mający z nim bezpośredni kontakt myje ręce;
 • Pytaj dlaczego są wykonywane testy i procedury;
 • Jeżeli dziecko miało wykonane badanie, pytaj kiedy będzie wynik;
 • Przy wypisie zapytaj o działania uboczne przepisanych leków;
 • Jeżeli lekarz przepisuje receptę upewnij się, że możesz ją odczytać;
 • Jeżeli masz wątpliwości po przeczytaniu ulotki o leku – zapytaj;
 • Poproś o wyjaśnienie planu leczenia, który ma być kontynuowany w domu.

Mamy nadzieję, że te wskazówki zmniejszą niepokój towarzyszący pobytowi Twojego Dziecka w naszym Szpitalu.

KARTA PRAW DZIECKA
(Na podstawie Europejskiej Karty Praw Dziecka)

 1. Dzieci powinny być przyjmowane do szpitala tylko wtedy, gdy dany rodzaj leczenia nie może być przeprowadzony w domu lub w formie leczenia ambulatoryjnego.
 2. Dziecko ma prawo do obecności razem z nim rodziców lub opiekunów.
 3. Dzieci i rodzice mają prawo do uzyskania informacji o możliwych sposobach leczenia i pielęgnacji w sposób zrozumiały i w przypadku dzieci dostosowany do wieku i możliwości pojmowania. Otrzymują wsparcie psychiczne w trudnych chwilach.
 4. Dzieci i ich rodzice mają prawo współuczestniczyć we wszystkich decyzjach dotyczących leczenia. Każde dziecko powinno być chronione przed zbędnymi zabiegami diagnostycznymi i leczniczymi.
 5. Dzieci powinny przebywać razem z innymi dziećmi w podobnym wieku.
 6. Dzieci powinny mieć możliwość zabawy, odpoczynku i nauki odpowiedniej do ich wieku isamopoczucia.
 7. Wiedza i umiejętności personelu zapewniają dziecku w stopniu możliwie najwyższy odzyskanie zdrowia oraz zaspokojenie potrzeb fizycznych, emocjonalnych i rozwojowych.
 8. Zespół opiekujący się dzieckiem w szpitalu powinien zapewnić mu ciągłość leczenia.
 9. Aktywna współpraca z rodzicami dziecka w zakresie edukacji zdrowotnej ma przygotować rodziców do współudziału w opiece nad chorym dzieckiem w szpitalu i w warunkach domowych.
 10. Dziecko jest traktowane indywidualnie, z godnością i zrozumieniem, z zachowaniem jego prawa do intymności.

Pobierz

PRAWA DZIECKA