Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich

 • Oddział

  Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich powstał 01.08.2006 r. jako część Gdyńskiego Centrum Onkologii przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni.

  Powołanie Oddziału Chirurgii Onkologicznej w Centrum umożliwia prowadzenie kompleksowego leczenia chorych z chorobą nowotworową w jednym ośrodku, w oparciu  o harmonijne łączenie postępowania chirurgicznego z leczeniem chemioterapią i/lub radioterapią, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

  W Oddziale wykonywane są zabiegi z zakresu:

  • chirurgii przewodu pokarmowego
   W Oddziale leczeni są pacjenci z chorobami nowotworowymi całego układu pokarmowego: rak przełyku, żołądka, trzustki, okrężnicy, odbytnicy i odbytu, pierwotne i wtórne nowotwory wątroby.
   Przy współpracy z Pracownią Endoskopii Oddział bierze udział w  programie wczesnego wykrywania raka jelita grubego.
  • chirurgii piersi
   Oferujemy Państwu możliwość szerokiej diagnostyki zmian w piersi: biopsje gruboigłowe, mammotomiczne czyli wspomagane próżnią oraz celowane usunięcie zmian niemacalnych z oznaczeniem kotwicą, pod USG lub z użyciem  stereotaksji .
   W Oddziale wykonuje się amputacje piersi z  jej jednoczasową rekonstrukcją, zabiegi oszczędzające pierś oraz operacje raka piersi z zaoszczędzeniem węzłów chłonnych w pasze po oznaczeniu węzłów wartowniczych. Pacjentkom po mastektomii oferujemy wszechstronną gamę operacji rekonstrukcji piersi w ramach ubezpieczenia NFZ.
  • chirurgii tarczycy
   Chirurgia gruczołu tarczowego obejmuje operacje wola guzowatego, raka tarczycy oraz gruczolaków przytarczyc.
  • chirurgii skóry i tkanki podskórnej
   Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem nowotworów skóry jak rak oraz czerniak.
  • chirurgii układu limfatycznego
   W Oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne i lecznice z zakresu układu limfatycznego, takie jak diagnostyczne pobieranie węzłów chłonnych, pobranie węzła wartowniczego oraz limfadenektomie.

 • Lekarze

  Kierownik Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chirurgii Nowotworów Piersi, Skóry i Tkanek Miękkich

  prof. dr hab. Wiesław Janusz Kruszewski

  specjalista chirurgii ogólnejspecjalista chirurgii onkologicznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Białymstoku z 1981 r. W okresie 1981 – 2006 zatrudniony w Akademii Medycznej w Gdańsku w Katedrze i Klinice Chirurgii Onkologicznej na etacie naukowo dydaktycznym. 1990 r. – tytuł doktora nauk medycznych, 2001 r. – tytuł doktora habilitowanego. 08.2006 r. podjął pracę w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni na etacie ordynatora nowoutworzonego Oddziału Chirurgii Onkologicznej, Gdyńskiego Centrum Onkologii. Obecnie kierownik tego oddziału. Od 11.2006 kierownik Zakładu Propedeutyki Onkologii w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. 18.10.2012 roku Prezydent RP nadał mu tytuł naukowy profesora.
  Koordynator ds. medyczno-administracyjnych
  • dr n. med. Mariusz Szajewski
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  Kierownik Bloku Operacyjnego
  • dr n. med. Piotr Dembowski
   specjalista chirurgii ogólnej
  Starsi asystenci
  • lek. med. Paweł Pikiel
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • dr n. med. Jarosław Szefel
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • lek. med. Paweł Dilling
   specjalista chirurgii ogólnej,
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • dr n. med. Maciej Ciesielski
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • lek. med. Krzysztof Kawecki
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • dr n. med. Witold Puzdrowski
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • lek. med. Cezary Warężak
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
  • dr n. med. Jacek Wydra
   specjalista chirurgii ogólnej
   specjalista chirurgii onkologicznej
   Rezydenci
  • lek. med. Piotr Walczak
   otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • lek. med. Ewa Sobczak
   otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • lek. med. Jakub Walczak
   otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • lek. med. Tomasz Buczek
   otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • lek. med. Maksymilian Czerepko
   otwarta specjalizacja z chirurgii ogólnej
  • lek. med. Anna Madej
   otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
  • lek. med. Natalia Spychalska
   otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
  • lek med. Marcin Szafasz
   otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej
  • lek med. Aleksandra Danielak
   otwarta specjalizacja z chirurgii onkologicznej

   

 • Pielęgniarki

  Oddziałowa Oddziału Chirurgii Onkologicznej
  • mgr Bernisz Krystyna
   specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  Zastępca Oddziałowej
  • lic. Elżbieta Dałek
  Starszy Asystent Pielęgniarstwa
  • mgr Korczyńska Dorota
   specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  Pielęgniarka
  • lic. Brewińska Danuta
  • lic. Gulbertowicz Marzena
  • lic. Mądrzak Anna
  • lic. Nowak Barbara
  • lic. Stasik Magdalena
   specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • lic. Szleszyńska Katarzyna
  • lic. Szymichowska Beata
   specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
  • lic. Jażdżewska Irena
  • lic. Kondys Sylwia
  • lic. Szrajer Gabriela
  • lic. Kapuścińska Magdalena
  • lic. Warlikowska Agnieszka
  • lic. Warda Jolanta
  • lic. Bielska Danuta

   

  Opiekun medyczny
  • Korolko Iwona
  Starsza sekretarka medyczna
  • Teresa Rohde

 • Nauka

  Nowy kurs!

  Charakter kursu:

  Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla lekarzy objęty programem modułu podstawowego w zakresie chirurgii ogólnej.

  Terminy kursów:

  CMKP – terminy kursu

  06.02.2017 – 08.02.2017
  20.03.2017 – 22.03.2017
  02.10.2017 – 04.10.2017
  04.12.2017 – 06.12.2017

  Organizator:
  Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.; Oddział Chirurgii Onkologicznej
  ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  Miejsce kursu:
  Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.;
  ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  Kierownik naukowy:
  dr n. med. Jarosław Szefel

  Zgłoszenia na kurs:
  Formularz zgłoszenia do pobrania ze strony: http://szpitalepomorskie.eu/?page_id=258
  tel.: 58 726-02-50
  e-mail: chirurgiaonkologiczna@szpital-morski.pl

  Pobierz wykaz w pdf z dnia 5.02.2016

  1. Przewody doktorskie asystentów Oddziału Chirurgii Onkologicznej GCO, Szpitala Morskiego im. PCK
  2. Oryginalne pełnotekstowe prace naukowe
  3. Opisy przypadków
  4. Prace poglądowe
  5. Publikacje pełnotekstowe w suplementach czasopism
  6. Doniesienia ze zjazdów międzynarodowych
  7. Doniesienia ze zjazdów krajowych
  8. Referaty nieopublikowane

   

  Archiwalne:

  Podstawy leczenia żywieniowego – chirurgia ogólna

  Charakter kursu:

  Kurs specjalizacyjny przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej w trybie modułowym (dla osób otwierających specjalizację po 01.10.2014r.)

  Terminy kursów:

  14.03.2016 – 16.03.2016
  09.05.2016 – 11.05.2016
  14.11.2016 – 16.11.2016
  05.12.2016 – 07.12.2016

  Organizator:
  Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.; Oddział Chirurgii Onkologicznej
  ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  Miejsce kursu:
  Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o.; Oddział Chirurgii Onkologicznej
  ul. Powstania Styczniowego 1, 81-519 Gdynia

  Kierownik naukowy:
  dr n. med. Jarosław Szefel

  Kierownik organizacyjny:
  lek. med. Tomasz Buczek

  Kontakt:
  Tel.: (58) 72 60 251

  e-mail: chirurgiaonkologiczna@szpital-morski.pl

  Zgłoszenie na kurs:
  Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie na formularzu dostępnym poniżej:

  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Wypełniony formularz w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: chirurgiaonkologiczna@szpital-morski.pl
  Maksymalna liczba uczestników, biorących udział w kursie, to 25 osób dla każdego z terminów.

  WAŻNE 

  Wysłanie zgłoszenia nie świadczy o wpisaniu na kurs. Potwierdzeniem zapisania będzie otrzymanie wiadomości zwrotnej, z informacją o wpisaniu na listę uczestników kursu. Po zamknięciu listy uczestników, na stronie zostanie umieszczona informacja o zakończeniu rekrutacji.

  Płatności:

  Kursy do specjalizacji są bezpłatne dla uczestników i przeznaczone wyłącznie dla osób odbywających specjalizację w danej dziedzinie.

   

 • Fundacja

  Fundacja na rzecz rozwoju chirurgii „VIRIBUS UNITIS” im. Oskara Jankaua

  Każdy może wesprzeć naszą Fundację przekazując swój 1% podatku oraz dokonując aktu darowizny.

  Fundacja pożytku publicznego VIRIBUS UNITIS im. prof. Oskara Jankaua działa na rzecz rozwoju chirurgii onkologicznej w Gdyńskim Centrum Onkologii. Dzięki funduszom zebranym na koncie Fundacji zakupujemy kosztowny wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny, poprawiamy infrastrukturę Oddziału ku wygodzie Pacjentów oraz wspomagamy aktywność naukową personelu Oddziału

  KRS: 0000237599
  Nr konta: 34116022020000000078498897

 • Konferencja

  Żywienie w onkologii

  IX Konferencja naukowo-szkoleniowa
  Gdynia 01.04.2017
  http://www.konferencjagdynia.pl/

  Zapraszamy do rejestracji na
  http://www.konferencjagdynia.pl/rejestracja.php

 • Kontakt

  Ordynator Oddziału
  58 72 60 250

  Gabinet lekarski
  58 72 60 550
  58 72 60 251
  58 72 60 555
  58 72 60 559
  58 72 60 527
  58 72 60 528
  58 72 60 529

  Sekretariat
  58 72 60 307

  Dyżurka Pielęgniarek
  58 72 60 252
  58 72 60 554
  58 72 60 558