Biuletyn Szpitala

Biuletyn Szpitala jest kwartalnikiem informującym o najważniejszych wydarzeniach, które miały miejsce w Szpitalach Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o.

Biuletyn tworzony jest we współpracy z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. Biuletyn kierowany jest przede wszystkim do pacjentów Szpitala oraz osób odwiedzających, jak również do osób współpracujących z Morskim Portem Gdynia S.A.

Bieżący numer: Biuletyn 40/2017


Biuletyny Archiwalne:

Biuletyn nr 29/2015Biuletyn nr 30/2015Biuletyn nr 31/2015 | Biuletyn nr 32/2015 | Biuletyn nr 33/2016 | Biuletyn nr 34/2016Biuletyn nr 35/2016| Biuletyn nr 36/2016Biuletyn 37/2017|  Biuletyn 38/2017 |Biuletyn 39/2017


Archiwalne Biuletyny Szpitala Morskiego im. PCK

Biuletyn Szpitala – 2/2014


Biuletyn Szpitala – kwiecień 2014


Biuletyn Szpitala – grudzień 2013


Biuletyn Szpitala – wrzesień 2013


Biuletyn Szpitala – lipiec 2013


Biuletyn Szpitala – marzec 2013


Biuletyn Szpitala – grudzień 2012