Oddział Ginekologii Onkologicznej

 • Oddział

  Oddział Ginekologii Onkologicznej powstał 01.08.2007 roku i funkcjonuje w strukturach Gdyńskiego Centrum Onkologii i jest elementem wielospecjalistycznego systemu opieki nad pacjentem z chorobą nowotworową. W oddziale wykonuje się zabiegi diagnostyczne z pobraniem wycinków do badania histologicznego, przeprowadza się diagnostykę obrazową, laboratoryjną, określa się rozpoznanie i zaawansowanie choroby. Działalność Oddziału Ginekologii Onkologicznej koncentruje się na operacyjnym leczeniu nowotworów żeńskich narządów rodnych, a ścisła współpraca z Oddziałami Radioterapii, Chemioterapii, Chirurgii Onkologicznej i Zakładem Patomorfologii pozwala na przeprowadzenie kompleksowego leczenia chorych, w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego, bez zbędnych opóźnień w dostępie do określonej metody leczenia.

  W oddziale wykonuje się operacyjne leczenie nowotworów:

  • Szyjki macicy: radykalne wycięcie macicy, TMMR, z wycięciem węzłów chłonnych miednicznych i okołoaortalnych, proste wycięcie macicy, konizacja szyjki macicy.
  • Jajników: operacje cytoredukcyjne włącznie z rozszerzeniem procedur o zabiegi na przewodzie pokarmowym, układzie moczowym i w obrębie całej jamy brzusznej w przypadku konieczności radykalnej operacji w zaawansowanej chorobie nowotworowej; adekwatne procedury chirurgiczne w przypadkach o mniejszym zaawansowaniu choroby.
  • Trzonu macicy: wycięcie macicy z przydatkami, z określeniem dalszego zakresu operacji (wycięcie węzłów chłonnych miedniczych i/lub okołoaortalnych) na podstawie badania śródoperacyjnego.
  • Sromu: proste i radykalne wycięcie sromu, wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych, biopsja węzła wartowniczego.
  • Operacyjne leczenie wznowy nowotworów ginekologicznych: zabiegi w obrębie miednicy mniejszej, narządów jamy brzusznej, egzenteracja miednicy mniejszej.
  • Operacyjne leczenie niezłośliwych nowotworów kobiecych narządów rodnych.
  • Operacje profilaktyczne u kobiet z grupy podwyższonego ryzyka onkologicznego (np. zdiagnozowane mutacje genów).
  • Zabiegi w celu ochrony / zachowania płodności (onco-fertility) u pacjentek zaplanowanych do wielospecjalistycznego, systemowego leczenia chorób onkologicznych.
  • Zabiegowe leczenie objawowe (punkcje, drenaż wodobrzusza, torbieli limfatycznych itp

 • Zespół

  Lekarze
  Kierownik

  dr n. med. Mirosław Dudziak
  specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii

  Zastępca Kierownika     

  lek. med. Jerzy Kubik
  Specjalista położnictwa i ginekologii

  Asystenci     

  dr n. med. Maciej Stukan
  specjalista ginekologii onkologicznej oraz położnictwa i ginekologii
  lek. med. Aleksandra Myszewska
  specjalista z zakresu położnictwa i ginekologii
  lek. med. Andrzej Kmieć
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
  lek. med. Maciej Pawłowski
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

  Rezydenci     

  lek. med. Aleksandra Ohler
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
  lek. med. Janina Świderska
  w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii

  Zespół położnych
  Położna Oddziałowa     

  mgr Anna Kownacka
  licencjat położnictwa

  Położna Zabiegowa     

  Danuta Szczepaniuk
  licencjat położnictwa

  Położne     

  Mirosława Bielecka
  st. położna
  Maria Czerwińska
  st. położna
  mgr Dorota Gajos
  licencjat położnictwa
  Magdalena Hanowicz
  licencjat położnictwa
  Joanna Łopińska
  licencjat położnictwa
  Stefania Mach
  st. położna
  Katarzyna Mieloch
  st. położna
  Małgorzata Mrowicka
  st. położna
  Joanna Pilarczyk
  st. położna
  Barbara Wronowska
  licencjat położnictwa
  Hanna Zielińska
  st. Położna

  St. Sekretarka medyczna       

  mgr Magdalena Sankowska

  St. Pracownik administracyjno – gospodarczy       

  Ludmiła Groszkowska

 • Dla pacjentki

  Informacje dla pacjentki Oddziału Ginekologii Onkologicznej

  • Kwalifikacje do zabiegów odbywają się we wtorki i środy (godz. 9.30-13.00). Prosimy zgłaszać się ze skierowaniem oraz całą dokumentacją medyczną (zarówno aktualną jak i z przeszłości) – wypisy, wyniki badań obrazowych, laboratoryjnych, inne.
  • 7 dni przed planowanym przyjęciem zgłosić się ze skierowaniem do szpitala na czczo w godz. 7.00- 9.00 do budynku nr. 5, celem wykonania niezbędnych badań przedoperacyjnych.
  • Pacjentki z chorobami przewlekłymi, w szczególności z:
   a. chorobami układu krążenia (np. choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, niewydolność krążenia, zakrzepica, zatorowość),
   b. chorobami metabolicznymi (np. cukrzyca),
   c. układu oddechowego (np. astma oskrzelowa, choroba obturacyjna płuc),
   d. endokrynologicznymi (np. choroby tarczycy), lub
   e. innymi, które mogą mieć wpływ stan zdrowia w czasie okołooperacyjnym,
   powinny koniecznie uzyskać zaświadczenia od prowadzącego lekarza specjalisty z określeniem choroby, ryzyka związanego ze znieczuleniem i operacją oraz zaleceniami (w szczególności dotyczącymi leków) na czas przed i po zabiegu.
  • Przed operacją nie przyjmować leków, które:
   a. mają wpływ na krzepnięcie krwi, np. Warfin, Acenokumarol, Sintrom, Areplex, Plavix, Xarelto, leki zawierające kwas acetylosalicylowy (np. Acard, Polocard, Polopiryna, Aspiryn, Etopiryna), i innych – odstawić 7 dni przed operacją,
   b. leków przeciwcukrzycowych zawierających metforminę – odstawić 3-4 dni przed operacją.
   Konieczna jest wtedy konsultacja lekarza prowadzącego (np. kardiolog, internista) celem określenia, czy można bezpiecznie nie przyjmować w/w leków, a jeżeli nie to celem zalecenia przyjmowania innego leku.
  • Zabrać ze sobą do szpitala zaświadczenie o szczepieniu  przeciwko Wirusowemu Zapaleniu Wątroby (WZW – B), zaświadczenie o ubezpieczeniu, sztućce, kubek, ręczniki, szlafrok, piżamę, klapki kąpielowe, wodę niegazowaną, herbatę rumiankową.
  • Przyjęcie do szpitala w godz. 7.30 – 8.30 w budynku nr 5, punkt przyjęć.
  • Informujemy, że na terenie całego szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.

 • Kontakt

  Ordynator Oddziału
  58 72 60 515

  Gabinet lekarski
  58 72 60 508
  58 72 60 509
  58 72 60 435

  Położna Oddziałowa
  58 72 60 305

  Dyżurka położnych
  58 72 60 101
  58 72 60 523

  Sekretariat
  58 72 60 296