Oddział Neonatologiczny i Intensywnej Terapii Noworodka

 • Oddział

  Nasz oddział posiada tytuł „Przyjazny Dziecku” przyznany przez Polski Komitet UNICEF w roku 1996, jesteśmy również laureatami II nagrody w konkursie Gazety Wyborczej w akcji „Rodzić po ludzku” i „Złotego Bociana” przyznanego za stworzenie warunków godnego przychodzenia na świat przez miesięcznik „Twoje dziecko”.

  Na Oddziale jest dwóch konsultantów laktacyjnych przeszkolonych przez Międzynarodową Radę do Spraw Konsultantów laktacyjnych, pomagających matkom mającym problemy związane z karmieniem piersią.

  Na Oddziale personel medyczny opiekuje się noworodkami z porodów fizjologicznych oraz noworodkami i wcześniakami wymagającymi leczenia lub intensywnej opieki medycznej.
  Prowadzone są również badania słuchu oraz monitoring wad genetycznych noworodków.

  Na oddziale dostępni są lekarze konsultanci z zakresu neurologii dziecięcej okulistyki, chirurgii dziecięcej, konsultacje kardiologiczne przeprowadzamy w Klinice Kardiologii Dziecięcej w Akademii Medycznej w Gdańsku.

  Wykonujemy wszystkie badania rentgenodiagnostyczne łącznie z tomografią komputerową.

  Wyposażenie Oddziału Patologii Noworodka i Wcześniaka pozwala na prowadzenie mechanicznej wentylacji u wcześniaków z zaburzeniami oddychania i noworodków po zabiegach chirurgicznych wykonywanych w naszym szpitalu na Oddziale chirurgii Dziecięcej.

  Ordynator i lekarze pracujący na oddziale udzielają informacji o stanie zdrowia noworodków w godzinach: 9-15.
  Zdrowe dzieci wypisujemy do domu po 3 dobie życia. Po wypisie istnieje możliwość konsultacji telefonicznej lub osobistej w Poradni Laktacyjnej.

  Oferujemy: Dla matek z dziećmi sale 2 i 3 osobowe, pokój odwiedzin z telefonem na kartę magnetyczną, odbiornikiem telewizyjnym, pielęgniarkę zajmującą się wyłącznie problemami związanymi z karmieniem piersią.

 • Zespół

  Ordynator:

  lek. med. Andrzej Butkiewicz
  Specjalista w zakresie neonatologii

  Z-ca Ordynatora:

  lek. med. Anna Benert

  Lekarze:    

  lek. med. Bożena Olko-Zagórska
  starszy asystent
  lek. med. Anna Toczyłowska
  starszy asystent
  lek. med. Irena Erecińska-Siwy – St. Asystent
  lekarz dyżurujący
  lek. med. Iwona Jańczewska – Asystent
  lekarz dyżurujący

  Pielęgniarka Oddziałowa:     
  Ewa Borowska

 • Kontakt

  Ordynator
  58 72 60 246

  Gabinet lekarski
  58 72 60 246

  Pielęgniarka oddziałowa
  58 72 60 138

  Gabinet pielęgniarek
  58 72 60 247

  OIOM Noworodki
  58 72 60 192

  Wcześniaki
  58 72 60 237

  Poradnia Laktacyjna
  58 72 60 246 i 47