Oddział Pediatryczny

 • Oddział

  Oddział 20-łóżkowy, składający się z:

  • 4 sal (3-4 łóżkowych) dla dzieci od 0 do 3 lat
  • 2 sal (4 łóżkowych) dla dzieci od 3 do 18 lat.
  • 2 izolatek z węzłem sanitarnym i TV
  • świetlica do zabaw oraz innych zajęć dydaktycznych, wyposażona w komputery, tv, video.

  Oddział zapewnia kompleksową, całodobową opiekę wszystkim pacjentom sprawowaną przez personel lekarski i pielęgniarski posiadający stosowne kwalifikacje we współpracy
  z Oddziałem Noworodków i Wcześniaków i Oddziałem Chirurgii Dziecięcej.

  Oferuje pełen zakres badań diagnostycznych i leczenia dzieci miedzy innymi z następującymi schorzeniami:

  • infekcyjne choroby układu oddechowego
  • choroby układu moczowego – leczenie i diagnostyka
  • choroby układu nerwowego
  • bólami głowy – diagnostyka
  • bólami brzucha diagnostyka
  • choroby przewodu pokarmowego
  • żółtaczki okresu noworodkowego
  • niewyjaśnione stany gorączkowe
  • konsultacje neurologa i okulisty
  • opieka psychologa

  Oferujemy pełen zakres usług terapeutycznych jak i diagnostycznych. Zapewniamy ciepły klimat, życzliwość oraz domowe warunki pobytu. Rodzice mogą przebywać z dzieckiem, uczestniczyć w procesach diagnostyczno-terapeutycznych oraz uzyskują rzetelne informacje o stanie zdrowia swoich dzieci. Matce zapewniamy do spania łóżko polowe.

  Do dyspozycji pacjentów jest:

  • aparat telefoniczny na kartę magnetyczną,
  • lodówka,
  • łazienka z wanną i natryskiem,
  • oddzielny WC dla dzieci i odwiedzających,
  • świetlica wyposażona w TV, wideo, komputery.

   

  Rodzice zgłaszając się z dzieckiem do szpitala powinni zabrać ze sobą:

  • skierowanie;
  • nr PESEL dziecka bądź matki w przypadku dziecka nie posiadającego nr PESEL;
  • książeczkę zdrowia dziecka;
  • kartę informacyjną z dotychczasowych pobytów w szpitalach;
  • dokumenty dotyczące choroby – jeśli są w Państwa posiadaniu
  • dowód osobisty opiekuna prawnego
  • Leki, które przyjmuje na stałe ze względu na chorobę współistniejącą i leczenie nie może być przerwane w czasie hospitalizacji. Podczas pobytu będą opisane danymi pacjenta, przechowywane w gabinecie zabiegowym w Oddziale, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta oraz zabezpieczone przed możliwością niepożądanego dostępu do nich pozostałych pacjentów – podawane w/g zleceń lekarskich przez pielęgniarkę.
  • Przybory toaletowe (mydło, ręcznik, szczoteczka i pasta do zębów, grzebień lub szczotka do włosów, szampon do włosów, pampersy)
  • Piżamę i obuwie zmienne. W ciągu dnia pacjent może przebywać we własnych, wygodnych ubraniach codziennych.
  • Przybory szkolne, zeszyty i książki dla dzieci w wieku szkolnym.

   

  Zasady pobytu na Oddziale:

  1. Każde dziecko może przebywać w oddziale z jednym rodzicem/ opiekunem przez całą dobę. Jest to uwarunkowane ograniczeniami lokalowymi, względami bezpieczeństwa i epidemiologii. Prosimy o wyrozumiałość i wymienianie się obecnością szczególnie na salach wieloosobowych z innymi odwiedzającymi tak, by każdy miał szansę towarzyszenia dziecku, a jednocześnie nie ograniczał praw pozostałych pacjentów.
  2. Osoby przebywające przy dziecku muszą być bezwzględnie zdrowe.
  3. Osoby przebywające z dzieckiem proszone są o bezwzględne przestrzeganie higieny (zwłaszcza mycie rąk przed wejściem i w trakcie pobytu w Oddziale, przy zabiegach pielęgnacyjnych u pacjentów oraz po załatwieniu wszelkich potrzeb fizjologicznych).
  4. W Szpitalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych. W przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że opiekun prawny/osoba odwiedzająca znajduje się pod wpływem alkoholu, innego środka odurzającego lub jest agresywny czy w inny sposób zakłóca spokój pacjentów, personel jest uprawniony do żądania natychmiastowego opuszczenia przez taką osobę Szpitala i wezwania ochrony Szpitala.
  5. Ze względów epidemiologicznych i lokalowych zabrania się przynoszenia zbędnego sprzętu domowego typu czajniki, telewizory, nosidełka, wózki dziecięce, krzesła, materace itp.
  6. Na Oddziału, jak również całego szpitala obowiązuje bezwzględny wymóg zachowania ładu, porządku i czystości.
  7. W czasie wizyty lekarskiej omawiane są problemy objęte tajemnicą lekarską, dlatego odwiedzający na prośbę lekarza lub pielęgniarki może zostać poproszony o opuszczenie sali wieloosobowej. Ma to na celu zapewnienie ochrony danych osobowych i poszanowania godności poszczególnych pacjentów.
  8. Pacjent/opiekun ma prawo do kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego z osobami spoza szpitala na własny koszt; dopuszczalne jest korzystanie z telefonu komórkowego w przypadkach:
   – niezakłócania pracy urządzeń medycznych
   – korzystania z aparatu w sposób nieuciążliwy dla innych pacjentów oraz personelu.
  9. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
  10. Odwiedzających obowiązują ograniczenia odwiedzin w godz. 22.00-6.00 ze względu na konieczność zapewnienia pacjentom nocnego wypoczynku. W godzinach nocnych rodzice/opiekunowie pacjenta mogą być wpuszczani bądź opuszczać budynek Szpitala jedynie w uzasadnionych przypadkach.
  11. Personel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zaginięcie zabawek czy innych niezabezpieczonych przez pacjenta /opiekuna/odwiedzającego rzeczy wartościowych

 • Zespół

  Kierownik Oddziału

  dr n. med. Halina Świątkowska
  specjalista II° w zakresie pediatrii

  z-ca Kierownika Oddziału   

  lek. med. Grażyna Gierakowska
  specjalista II° w zakresie pediatrii

  Starszy asystent

  lek. med. Monika Piślewska-Mędrzycka
  specjalista II° w zakresie pediatrii

  Pielęgniarka Oddziałowa     

  mgr Dorota Kocemba
  Specjalista piel. pediatrycznego

 • Kontakt

  Kierownik Oddziału:
  58 72 60 241

  Gabinet Lekarski:
  58 72 60 243

  Pielęgniarka Oddziałowa:
  58 72 60 316

  Dyżurka Pielęgniarek:
  58 72 60 242