Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze zabudowanym szpitala w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1

Koszt kwalifikowany zadania: 124 470 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 99 470 zł

Szpitale Pomorskie sp. z o.o. podpisały w dniu 27 września 2017 r. umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, mającą na celu realizację projektu pn. Zagospodarowanie terenów zielonych na obszarze zabudowanym szpitala w Gdyni przy ul. Powstania Styczniowego 1.

Celem zadania było stworzenie przestrzeni publicznej, przyjaznej dla pacjentów Szpitala Morskiego im. PCK w Gdyni. Ponieważ tereny zielone okalające budynki szpitala były zniszczone, zdecydowano o rekultywacji tych miejsc, pielęgnacji oraz zrealizowaniu projektu nowego zagospodarowania tego terenu. Nowe nasadzenie krzewów liściastych, iglastych i innych roślin oparte są na gatunkach rodzimych naszej strefy klimatycznej. Celem zaplanowanych nasadzeń była poprawa wartości estetycznych, przyrodniczych i krajobrazowych, tworzących jednocześnie dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków i owadów.

W ramach zadania przeprowadzono następujące rozwiązania:

– usługi pielęgnacyjne: koszenie, pielenie, odcinanie brzegów trawnika, formowanie krzewów, nawożeni, opryski na grzyby i szkodniki;

– usunięcie 3 sztuk suchych drzew;

– nawiezienie terenów nasadzeń ziemią urodzajną i kompostową;

– nasadzenia: krzewów kwitnących (400 sztuk);

– nasadzenia krzewów iglastych (100 sztuk);

– nasadzenia krzewów i drzewek liściastych (25 sztuk);

– cięcia pielęgnacyjne – odmładzające drzewa i krzewy – formowanie szpalerów  z istniejących drzew i krzewów;

– stworzenie dodatkowej infrastruktury (ścieżki, ławeczki) pełniącej istotne dla pacjentów oraz osób odwiedzających funkcje zdrowotne i relaksacyjne

https://wfos.gdansk.pl