Oddział Pulmonologiczny

 • Oddział

  Oddział Pulmonologii specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu schorzeń układu oddechowego. Dysponujemy 31 łóżkami (sale 2 i 3 osobowe) oraz gabinetem bronchoskopii i spirometrii. Diagnozujemy pacjentów ze zmianami radiologicznymi w miąższu płuc , opłucnej i w śródpiersiu oraz z dolegliwościami ze strony układu oddechowego tj. przewlekły kaszel, krwioplucie, duszność, ból w klatce piersiowej. W przypadku podejrzenia nowotworu płuca przeprowadzamy pełną diagnostykę przy współpracy z Zakładem Radiologii i Patomorfologii ,z oceną charakteru i operacyjności zmiany i kwalifikacją do zabiegu operacyjnego przeprowadzaną przez konsultującego specjalistę chirurgii klatki piersiowej. Pacjenci nie zakwalifikowani do leczenia operacyjnego konsultowani są przez onkologa i i kwalifikowani do dalszego leczenia onkologicznego w tutejszym szpitalu (chemio v radioterapia). Wykonujemy ponadto drenaże jamy opłucnej w przypadku stwierdzonej odmy jak również obecności płynu , w razie potrzeby podajemy doopłucnowo pleurodezę chemiczną. Hospitalizujemy również pacjentów z ostrymi infekcjami dróg oddechowych, w tym z ciężkim zapaleniem i płuc i zapaleniem oskrzeli przebiegającym z dusznością (astma oskrzelowa, POCHP) i niewydolnością oddechową. Ścisła współpraca z laboratorium mikrobiologicznym umożliwia szybką identyfikację patogenu . Świadczymy pomoc pacjentom innych oddziałów w ramach konsultacji, wykonując również zabiegi bronchoskopii i drenaży opłucnej oraz badania spirometryczne.

 • Zespół

  Ordynator:

  lek. med. Magdalena Rek
  internista – specjalista pulmonologii

  Z-ca Ordynatora:    

  lek. med. Halina Rzepecka
  internista – specjalista pulmonologii

  Asystenci:    

  lek. med. Małgorzata Twarogowska
  internista – specjalista pulmonologii
  lek. med. Wioletta Staniszewska
  specjalista chorób wewnętrznych
  lek. med. Karolina Flasińska
  specjalista chorób wewnętrznych
  lek. med. Krzysztofa Mańka – Maciaszczyk
  specjalista chorób wewnętrznych
  lek. med. Anna Pogonowska – Prabucka
  specjalista chorób wewnętrznych

 • Kontakt

  Ordynator
  58 72 60 224

  Gabinet lekarski
  58 72 60 166; 58 72 60 216

  Pielęgniarka oddziałowa
  58 72 60 218

  Dyżurka pielęgniarek
  58 72 60 236