Zakład Brachyterapii

 • Zakład

  Brachyterapia jest techniką radioterapii, która polega na umieszczeniu źródła promieniowania w pacjencie lub w jego bliskiej odległości.  W Szpitalu Morskim od początku działalności onkologicznej wykorzystywaną tę metodę do leczenia chorych na nowotwory. Początkowo używano do tego celu pierwiastka promieniotwórczego – radu. Z czasem zastąpiono go cezem, który został umieszczony w specjalnym urządzeniu wysuwającym źródło promieniowania tylko w trakcie leczenia. Niestety, czas napromieniania pacjenta taką metodą był bardzo długi – trwał około kilku-kilkunastu godzin.

  Obecnie Zakład Brachyterapii dysponuje  nowoczesnym aparatem do napromieniań  metodą HDR– GammaMed12Xi z irydowym źródłem promieniowania, które skróciło czas leczenia do kilkunastu-kilkudziesięciu minut!!

  Wyposażenie zakładu:

  • Aparat HDR: Afterloader GammaMed Plus Ix (24 kanałowy)
  • System brachyterapii prostaty w czasie rzeczywistym: Vitesse 2.5
  • System planowania brachyterapii BrachyVision
  • Stepper CIVCO AccuCARE MicroTouch
  • Ramię C Siemens Arcadis Orbic

  Zakład Brachyterapii działa w systemie ambulatoryjnym. Kwalifikacja do leczenie odbywa się w Zakładzie Brachyterapii (budynek nr 8) od poniedziałku do piątku w godz. 10-13. Pacjenci, którzy wymagają hospitalizacji kierowani są do Oddziału Radioterapii i przyjmowani zgodnie z zasadami tam obowiązującymi. Pacjenci nie wymagający hospitalizacji otrzymują informacje o terminie zabiegu oraz sposobie przygotowania do leczenia zaraz po kwalifikacji.

  W naszym ośrodku wykonujemy następujące procedury:

  • brachyterapię nowotworów ginekologicznych ( rak szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy)
  • brachyterapię nowotworów piersi (jako dodatkową dawkę po napromienianiu teleterapią)
  • brachyterapię prostaty (jako jedyni w województwie pomorskim)
  • brachyterapię nowotworów przełyku
  • brachyterapię nowotworów skóry

  Zabiegi prostaty, piersi oraz u chorych niezoperowanych z nowotworami ginekologicznymi odbywają się w znieczuleniu ogólnym.

  Po zakończeniu leczenia pacjent otrzymuje kartę informacyjną, wskazania pielęgnacyjne oraz zapisywany jest na pierwsze badanie kontrolne po zabiegu do Poradni Onkologicznej.

 • Zespół

  Zakład Brachyterapii
  Koordynator Zakładu:
  • Lek. med. Monika Śliwińska
   – specjalista radioterapii onkologicznej
  Tel. 58 726 02 90
  Sekretariat:
  • Renata Sieradzka
  Tel. 58 726 01 43
  Lekarze:
  • Lek. med. Adam Skórzak
   – specjalista radioterapii onkologicznej
  • Lek. med. Michał Dec
   –w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej
  Tel. 58 726 02 90
  Zespół pielęgniarski:
  • Izabela Głowacka
  • Małgorzata Mytych
  Tel. 58 726 02 17
  Zespół techników:
  • Tech. Grażyna Grądzka
  • Tech. Anna Kudyba
  • Tech. Anita Babska
  Tel. 58 726 02 39

  Zespół personelu Zakładu Brachyterapii
  od lewej: st. pielęgniarka Małgorzata Mytych; technik radioterapii Anita Babska; lek. med. Monika Śliwińska specjalista radioterapii onkologicznej; sekretarka med. Renata Sieradzka; lek. med. Adam Skórzak specjalista radioterapii onkologicznej; st. pielęgniarka Izabela Głowacka.

  Zakład Brachyterapii współpracuje z Zakładem Fizyki Medycznej (pod kierownictwem – dr nauk fizycznych – Izabeli Jakackiej).