Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Od dnia 8 czerwca 2015 r. świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, analitycznej, mikrobiologicznej oraz serologii transfuzjologicznej udziela firma Laboratoria Medyczne Bruss Grupa ALAB Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-519), ul. Powstania Styczniowego 9B.