Zmiany w organizacji komitetów i zespołów zadaniowych

W trakcie aktualizacji…