Środki unijne

 • Modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni

  Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni zakończył realizację projektu „Modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni”

  flaga ue     zporr-znak1-cmyk-b

  PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY W 74,94% ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO:

  Projekt pt.: „Modernizacja i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni” nr Z/2.22/1.3.2/187/04

 • Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w trzech szpitalach województwa pomorskiego Gdyni, Wejherowie i Kościerzynie

  Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego jako Partner wiodący realizuje wraz ze Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie oraz Szpitalem Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie wspólny projekt pt. „Zakup sprzętu medycznego oraz działania profilaktyczno-szkoleniowe w celu prewencji i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego w trzech szpitalach województwa pomorskiego Gdyni, Wejherowie i Kościerzynie”

  pomorskie w unii           program regionalny           unia fundusz

  Jest to program partnerski, w którym o dofinansowanie unijne aplikację złożyły wspólnie trzy szpitale: projekt realizowany jest  w ramach: Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z Działanie 7.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia i współfinansowany w 75% przez Unię Europejską  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.07.01.00-00-014/09-00 o dofinansowanie projektu została zawarta 5 marca 2010 roku.

  Całkowita wartość projektu wynosi 8.046.485,09 zł w tym 7.788.722,00 kosztów kwalifikowanych, z czego 5.841.540,00 wynosi dotacja z EFRR.

 • Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali województwa pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku

  Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego jako Partner Wiodący realizuje projekt pt: „Modernizacja i wyposażenie oddziałów udarowych i rehabilitacji neurologicznej oraz realizacja działań profilaktyczno szkoleniowych dla trzech szpitali województwa pomorskiego: w Gdańsku, Gdyni i Słupsku”

  pomorskie w unii       program regionalny         unia fundusz

  Jest to program partnerski, w którym o dofinansowanie unijne aplikację złożyły wspólnie trzy szpitale: projekt realizowany jest  w ramach: Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013 z Działanie 7.1. Infrastruktura Ochrony Zdrowia i współfinansowany w 75% przez Unię Europejską  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z Umową nr UDA-RPPM.07.01.00-00-009/08-00 o dofinansowanie projektu oraz 25% z Samorządu Województwa Pomorskiego.

  Całkowita wartość projektu wynosi  zł w tym  kosztów kwalifikowanych, z czego  wynosi dotacja z EFRR.