Usługi odpłatne

  1. Cennik usług zewnętrznych
  2. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

Uwagi:

  1. Jeżeli badanie nie jest z zakresu opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, to cena badania będzie powiększona o należny podatek VAT w wysokości 23%. (art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku od towarów i usług) KPWiU – 86 (Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług: usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego).
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Załącznikiem do wyceny świadczeń zdrowotnych przyjmuje się ceny katalogowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Płatności za świadczenie medyczne można dokonać gotówką w Kasie Szpitala (budynek 6, piętro 2) w godzinach 7:30-14:15 lub gotówką w Laboratorium, Poradni Medycyny Pracy, RTG (przy Izbie Przyjęć), RTG (Mammografia), Izbie Przyjęć Internistycznej, Ginekologiczno-Położniczej, Ogólnej, Poradni Kardiologicznej, Dermatologicznej.