Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

 • Oddział

  Główne zadania oddziału:

  Leczenie potencjalnie nieodwracalnej niewydolności jednego lub wielu narządów, prowadzącej do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia Pacjenta.

  Wyposażenie oddziału:

  • Respiratory Datex Ohmeda Engstrom Carestation
  • Kardiomonitory Goldway G4O
  • Nieinwazyjny pomiar profilu hemodynamicznego serca NICCOMO
  • Prismaflex – aparat do hemodializy
  • pulsoksymetry,
  • pompy strzykawkowe,
  • rtg przyłóżkowy

   
  Statystyka oddziału:

  Ilość Pacjentów rocznie: 120
  Ilość łóżek: 8, 8 intensywnej terapii medycznej

 • Zespół

  Kierownik Oddziału:
  lek. med. Jacek Kulesza (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

  Z-ca Kierownika:
  lek. med. Magdalena Gorczyńska (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii)

  Pielęgniarka oddziałowa:
  mgr Aleksandra Lasocka (specjalista anestezjologii i intensywnej opieki)
  e-mail: oitm@szpitalwincentego.pl