Ogłoszenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 1/C/2017 w zakresie wykonywania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy dla lokalizacji Szpitali Pomorski Sp. z o.o. w: Gdyni obejmującej obszar: Miasta Gdyni dzielnice: Babie Doły, Chylonia, Cisowa, Obłuże, Oksywie, Pogórze, Kosakowo – powiat pucki – Wejherowie obejmującej obszar: powiat wejherowski bez Rumii, Redy, Łęczyc.

ogloszenie SWKO zalacznik_6

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: PIELĘGNIARSKIE

Gdynia, dnia  12.12.2017r.   O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 23/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / PIELĘGNIARZA (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, CPV: 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, CPV: 85111000-0 Usługi szpitalne, CPV 85141200-1 – usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI RATOWNIKA MEDYCZNEGO w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 22/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85140000-2 Różne usługi ochrony zdrowia, 85141000-9 Usługi świadczone przez personel medyczny) na okres od dnia podpisania do dnia 31.12.2019

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Św. Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1

Gdynia, dnia 08.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 20/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres od dnia

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 8.12.2017 r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 21/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE – ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 – NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY – ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE

Gdynia, dnia 7.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 19/2017 na okres od podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 1.01.2018 r., do dnia 31.12.2018 r. dla Spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI LEKARZA w lokalizacji Szpital Morski im. PCK, ul. Powstania Styczniowego 1

Gdynia, dnia 07.12.2017r. O G Ł O S Z E N I E Zarząd spółki Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni Powstania Styczniowego 1 jako Udzielający zamówienia działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.  o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2016 r., poz.1638 ze zm.) ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 18/2017 ZAKRES CZYNNOŚCI: LEKARSKIE (CPV:85100000-0 Usługi ochrony zdrowia, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85111000-0 Usługi szpitalne, 85121251-7, 85121100-4 Ogólne usługi lekarskie) na okres od dnia

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 17/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  numer 17/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGA   Formularz ofertowo-cenowy   Formularz ofertowo-cenowy – technicy ZTR ZDO hemodynamika Ogłoszenie – technicy Ogloszenie – technicy ZTR ZDO hemodynamika SWKO SWKO – technicy ZTR ZDO hemodynamika Załącznik nr 2 Załacznik nr 2 – wykaz osob – technicy ZTR ZDO hemodynamika

Czytaj dalej...

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych numer 16/2017 -ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ

Ogłoszenie konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  numer 16/2017 -ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI / POŁOŻNEJ – w lokalizacji ul. Powstania Styczniowego 1, Gdynia – Szpital Morski im. PCK   Ogłoszenie: Ogłoszenie-pielęgniarki-Morski SWKO: SWKO-pielęgniarki-Morski Załącznik nr 2: Załącznik nr 2 – wykaz osób -pielęgniarki-Morski Formularz ofertowo-cenowy: Formularz ofertowo-cenowy-pielęgniarki-Morski Odwołanie: Odwolanie zakresu III.21. w konkursie 16-2017 07.12.2017

Czytaj dalej...

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT – ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1

OGŁOSZENIE KONKURS  OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH numer 15/2017 – ZAKRES CZYNNOŚCI PIELĘGNIARKI w lokalizacji Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Gdyni ul. Wójta Radtkego 1 1. SWKO: SWKO-pielegniarki-Wincenty-popr 2. Ogłoszenie: Ogłoszenie-pielęgniarki-Wincenty 3. Formularz ofertowo-cenowy: Formularz ofertowo-cenowy-pielęgniarki-Wincenty 4. Załącznik nr 2 : Załącznik nr 2 – wykaz osób -pielęgniarki-Wincenty 5. Sprostowanie: Sprostowanie oczywistej omylki

Czytaj dalej...